Sisekoolitused

Hea asutuse juht!

Kui tunned, et sooviksid oma meeskonnale pakkuda personaalset koolitust, koostame heameelega just Sinu meeskonna vajadustest lähtuva koolituskava alljärgnevatel teemadel.

Haridusasutustele

Lühikoolitused (2 - 4 ak.t)

 • Stress meis ja meie ümber: esmased märgid emotsionaalsel ja käitumuslikul tasandil, mis viitavad ülekoormusele ja võimalikule stressile. Mis vahe on stressil, depressioonil ja läbipõlemisel: mis seda põhjustavad; millised on lühi- ja pikaajalised tagajärjed. Soovi korral osalejate stressi – ja/või läbipõlemise taseme määratlemine.
 • Kuidas meie keha meile märku annab? Millised psühhosomaatilised sümptomid viitavad stressile ja milleni see võib viia läbi praktiliste näidisjuhtumite?
 • Personaalsed stressiallikad alateadlikul tasandil, mis võivad mõjutada töötegemist. Isiksuseomadused (nt. enesehinnang, perfektsionism, neurootilisus jne.) ja “lapsepõlv” kui stressi süvendavad tegurid. Mida saab muuta ja kuidas?

Koolitaja Marju Koor (psühholoogia MSc)

 • Töökiusamine: mis see on ja kuidas väljendub. Kiusaja ja ohvri käitumisprofiil – mida saame muuta?
 • Töökiusamise lühi- ja pikaajalised tagajärjed töötaja vaimsele ja füüsilisele tervisele.
 • Häirivate mõtete ja negatiivsete emotsioonidega toimetulek psühholoogiliste võtetega.
 • Käitumuslikud sekkumised e. sotsiaalsete oskuste (nt. enesekehtestamine, konfliktilahendus, sokraatiline küsitlemine) õppimine ja õpetamine kiusamise osapooltele. 
 • Meeskonna kaasamine töökiusamise vähendamiseks. Hirmu vähendamine ja enesekindluse suurendamine.
Koolitaja: Marju Koor (psühholoogia MSc)
 • Kuidas “lugeda” kolleegide käitumist (DiSC-mudelist lähtuvalt) ja vähendada inimestevahelisi pingeid e. millised on inimkäitumiste varjatud saladused. “Müra” omavahelises suhtluses ja selle vähendamine.
 • Suhtlemistehnikad toimetulekuks erinevate isiksusetüüpidega (nt. manipulaatorid, rahulolematud, verbaalselt agressiivsed) ning parema koostöö saavutamisvõimalused eri käitumisstiilide puhul nii töö- kui isiklikus elus.
 • Meeskond kui ressurss: eriarvamuste (v. konfliktide) lahendamist takistavad tegurid ja nendega toimetulek indiviidi ja meeskonna tasandil. Ühtsete eesmärkide nimel töötamine e. “meie-tunde” tugevdamine.

Koolitaja Marju Koor (psühholoogia MSc)

 • Uskumused, hoiakud, eelarvamused – nende aluseks olevad põhimõtted, päritolu ja muutmisvõimalused stressi paremaks juhtimiseks. Sokraatiline eneseküsitlemine uute perspektiivide nägemiseks. Töö ja eraelu tasakaalu parendamine. 
 • “Mugavustsoon” – kuidas ära tunda, mis takistab meid sealt väljumast, mis aktiveerib muutusi algatama. “Gremlinid” meie sees ja nende purustamine.
 • Enesemotiveerimine: kuidas leida ja aktiveerida sisemisi ressursse, et säilitada v. suurenada töömotivatsiooni. Tähelepanu ja keskendumisvõime suurendamine.

Koolitaja: Marju Koor (psühholoogia MSc)

 • Emotsioonid meie elus e. kuidas tekivad ja süvenevad negatiivsed emotsioonid (nt. viha, süütunne, abitus, hirm, alaväärsus jne.) – kuidas neid ära tunda ja mida nad meile õpetavad.
 • Emotsioonide aluseks olevad irratsionaalsed mõtted ( “Ma ei saa millegagi hakkama”, “Ma pole midagi väärt”, “Keegi ei hooli minust” jne.), mis kõigutavad igapäevast tasakaalu. Psühholoogiline “kiirabi” mõtete ratsionaliseerimiseks – võtteid psühholoogide tööriistakastist.
 • Parema enesekontrolli saavutamine keerulistes olukorrades läbi kunstiteraapia ja teadveloleku (mindfulness) võtete.

Koolitaja: Marju Koor (psühholoogia MSc)

 • Täiuslikkus e. perfektsionism: tööefektiivsusega seotud müüdid ja reaalsus.
 • Normaalne vs. patoloogiline perfektsionism: tunnused, lühi- ja pikaajalised tagajärjed.
 • Perfektsionisti mõttemustrid, mis viivad stressi ja läbipõlemiseni. Kuidas seda ennetada?
 • Tööefektiivsust pärssiva täiuslikkuse vähendamiseks kavandatavad muutused mõtte- ja käitumise tasandil. 
 • Enesekindluse ja -hinnangu suurendamine.

Koolitaja: Marju Koor (psühholoogia MSc)

Tervishoiuasutustele

 • Tegevusjuhendaja koolitusUUS!
 • Hooldustöötaja koolitusUUS!
 • Suhtlemine lapsevanema ja lapsegaUUS!
 • Patsiendiõpetuse psühholoogiaUUS!
 • Suhtlemine probleemse lapsegaUUS!
 • Enesekehtestamistreening meditsiinitöötajateleUUS!
 • Esmaabi
 • Patsiendiga suhtlemise psühholoogia
 • Noorukitega suhtlemise väljakutsed meditsiinis
 • Kriisis patsiendiga suhtlemine
 • Suhtlemiskonfliktid tööl
 • Suhtlemiskonfliktide lahendamine patsiendi ja tema lähedastega
 • Patsiendi ja tema lähedase motiveerimine
 • Vägivallaohvrite nõustamine
 • Tulemuslik meeskonnatöö
 • Meditsiinitöötaja eneseabi ja -motivatsioon

Psühholoogilise nõustamise broneerimine

Sisekoolituse Tellimine