Koolitused

 • Hooldustöötaja koolitus UUS!
 • Esmaabi UUS!
 • Tegevusjuhendaja koolitus UUS!
 • Patsiendi tervisekäitumise muutmine UUS!
 • Patsiendiga suhtlemine DiSC- meetodil UUS!
 • Suhtlemiskonfliktid tööl 
 • Suhtlemiskonfliktide lahendamine patsiendi ja tema lähedasega
 • Patsiendiga suhtlemise psühholoogia 
 • Noorukitega suhtlemise väljakutsed meditsiinis
 • Kriisis patsiendiga suhtlemine
 • Patsiendi ja tema lähedase motiveerimine
 • Vägivallaohvrite nõustamine
 • Tulemuslik meeskonnatöö
 • Meditsiinitöötaja eneseabi ja -motivatsioon 
 • Täiskasvanute koolitaja koolitus
 • Õpilase motiveerimise nipid 
 • Suhtlemine lapsevanema ja lapsega
 • Õpilase psühholoogilised ja psühhiaatrilised erivajadused UUS!
 • Õpilase vaimse tervise toetamine koolis UUS!
 • Suhtlemiskonfliktide lahendamine DiSC- meetodil UUS!
 • Muutuste juhtimine meeskonnas UUS!
 • Stress ja läbipõlemine: psühholoogiline eneseabi UUS!