MINA_UUS
Marju Koor
Kogemus: 20 aastat
Keel: Eesti ja inglise keeles
Asukoht: Tartu, Tallinn
Zoom: Kaugnõustamine üle Eesti

Tutvustus

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia bakalaureuse ja magistriõppe. Läbinud kognitiiv-käitumis- ja pereteraapia sissejuhatavad kursused ning EMDR-i (traumateraapia meetod) I astme koolituse. Täiendanud oma teadmisi suhtlemis- ja motivatsioonitreenerite väljaõppes ning DiSC serftifitseeritud konsultandina. Psühholoogina on 15 a. jooksul minu poole kõige sagedamini pöördutud järgmiste muredega: ärevus ja stress; tähelepanu- ja keskendumisraskused; meeleolulangus ja motivatsioonipuudus; suhte- ja suhtlemisprobleemid tööl ja isiklikus elus; traumaatilised sündmused (nt. lein, vägivald, töökaotus jne); terviseprobleemid; tööstress ja -kiusamine; läbipõlemine. Oma töös pean oluliseks klientide kuulamist ja julgustamist, et astuda vajalikke samme soovitud muutuste suunas.

Psühholoogilise nõustamise broneerimine