Nõustamine

Lõpetasin Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi 2002 a. ning kaitsesin 2010 a. teadusmagistri kraadi. Aastal 2005 alustasin üliõpilaspühholoogina tööd Eesti Maaülikoolis ning seejärel Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, kus olin ka psühholoogia õppejõud. Külalislektorina õpeta(si)n Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis suhtlemispsühholoogia, kriis- ja stressijuhtimise vabaaineid. Käesolevalt töötan nii psühholoogi kui koolitajana. Oman täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaset. 

Olen läbinud: 

 • suhtlemis- ja motivatsioonitreenerite väljaõpped;
 • Gordoni perekooli koolitajate väljaõppe;
 • kognitiiv – käitumusliku ja pereteraapia sissejuhatavad kursused;
 • lahenduskeskse teraapia koolituse;
 • Oxfordi Ülikooli kolleegide juhendamisel tuutorite koolitajate koolituse;
 • EMDRi (traumateraapia meetodi) I astme koolituse;
 • DiSC sertifitseerimiskoolituse.
Probleemid, millega sagedamini minu poole pöördutakse: 
 • ärevus ja stress
 • tähelepanu- ja keskendumisraskused
 • enesehinnang ja – kindlus
 • meeleolulangus ja motivatsioonipuudus
 • suhtlemisprobleemid tööl ja isiklikus elus
 • suhteprobleemid
 • traumaatilised kogemused (nt. lein, vägivald, õnnetused..)
 • terviseprobleemid
 • õpiraskused ja karjääriplaneerimine
 • tööstress ja -kiusamine
 • vähenenud töövõime
 • sotsiaalsed oskused jne.

Vastuvõtud toimuvad: 

 • Tartu, Riia 181a (III k. kab. 318)
 • Tallinn, Odra 16 (Bussijaama vastas)

Mõistan kui pead broneeritud ajast mingil põhjusel loobuma. Palun teavita mind vähemalt 24 t. ette, kui nii peaks juhtuma, et ma ei ootaks Sind asjata. Tuletan Sulle sõbralikult meelde, et kui Sa teavitad mind vähem kui 24t. ette, tuleb sessiooni eest siiski tasuda. Hinnakem üksteise aega! 

Scroll to Top