Tööpakkumine

Seoses töömahu suurenemisega ootame meie innovaatilise koolitusmeeskonnaga liituma motiveeritud

MÜÜGINÕUSTAJAT

kelle tööülesanneteks on:

 •  kliendimotivatsiooni väljaselgitamine peale esmase müügipakkumise saamist;
 • koolitus(t)e sihtgruppide kaardistamine, analüüs ja laiendamine;
 • müügipakkumiste saatmine;
 • klientide tagasisidest tulenevalt uute müügikoolitusideede genereerimine;
 • oma töö eesmärgipärane analüüs ja tulemuslikkuse suurendamise planeerimine koostöös koolitusjuhiga

Oled oodatud kandideerima, kui…

 • Sul on keskeri v. kõrgharidus ja töökogemus meie poolt pakutavates koolitusvaldkondades;
 • oled empaatiline kuulaja, et leida kliendi jaoks parimaid lahendusi;
 • suudad meeskonnas võtta ja jagada vastutust;
 • soovid panustada meie firma arengusse innovaatiliste ideedega;
 • oled ise valmis osalema elukestvas õppes;
 • keskendud kvaliteedile nii töö sisus, kui tulemustes;
 • Sa ei soovi teha “agressiivset müüki”

Meie meeskonnaga liitudes pakume Sulle…

 • meie ettevõtte valdkonnaspetsiifilist väljaõpet
 • võimalust töötada osalise koormusega ja/v. kodukontoris
 • põhipalka + individuaalset ja meeskonnapõhist boonustasu
 • sõidu- ja telefonikompensatsiooni, kui töötad väljaspool Tartut
 • vaimse/füüsilise tervise säilitamiseks vajalikku kompensatsiooni (nt. sportimine, massaaź, jooga, nõustamine jne.)

Kui meie pakkumine sobib Sinu tööalaste eesmärkidega, saada meile (info@jako.ee) hiljemalt 11.11.2019:

 • CV (koos põhipalga sooviga)
 • Kaaskiri (kuni 2000 tm.) kus palume kirjeldada:
  • Mis on Sinu peamised tugevused (nt. senise töö- ja elukogemuse põhjal), mis aitavad Sul müüginõustajana edu saavutada?
  • Milline on Sinu arvates hea müüginõustaja?
  • Millised on Sinu ootused meile, et saaksid oma töös olla edukas?

Kui soovid kandideerimisega seoses lisainformatsiooni võta ühendust tel. 525 3135 (Marju Koor) v. info@jako.ee