Tööalane enesekehtestamine

Enda eest seismine tööalaseid suhteid kahjustamata võib olla keeruline väljakutse, mistõttu jäetakse see sageli tegemata. Tagajärjeks on stress, läbipõlemine või koguni töölt lahkumine, sest erinevad hirmud ja varasemad kogemused takistavad meil ennast kehtestada. Kui Sinagi oled aeg-ajalt tundnud, et vajaksid juurde enesekindlust ja praktilisi oskusi tööalaseks enesekehtestamiseks, oled oodatud osalema. 

 

Sihtgrupp: ettevõtjad, personalitöötajad, juhiabid, avaliku ja erasektori töötajad, kes vajavad efektiivsemaks enesekehtestamiseks täiendavaid teadmisi ja oskusi.  

Eesmärk: Kaardistada personaalsed enesekehtestamise takistused ja praktiseerida edukama enesekehtestamise tehnikaid.

Koolitusteemad: 

 • enesekehtestamist raskendavad tegurid (nt. isiksuse-,temperamenditüüp, kogemused, hirmud, negatiivsed emotsioonid jne.) ja nende personaalne kaardistamine; 
 • psühholoogilised ja käitumuslikud sekkumistehnikad, mis aitavad vähendada enesekehtestamise takistusi; 
 • enesekehtestamiseks vajaliku julguse ja sisemise motivatsiooni suurendamine;
 • enesekehtestamise liigid; nende lühi- ja pikaajalised mõjud vaimsele ja füüsilisele tervisele; 
 • “Ei” ütlemine: erinevad viisid ja toimetulek võimalike tagasilöökidega; 
 • kehtestamise eelduseks olevad suhtlemistehnikad. Praktika. 
 • 3-osaline “mina”- sõnum ja “käiguvahetus” töösituatsioonides; 
 • kehtestamine keerukate isiksuste puhul (manipulaatorid, agressorid, rahulolematud jne.)
 • emotsionaalne toimetulek, kui kehtestamine siiski ei õnnestu. Tagasilöökide põhjused ja sellest tulenevad võimalikud edasised valikud.

Koolituse tulemusena osaleja: 

 • teab iseenda personaalseid enesekehtestamise takistusi; 
 • teab erinevaid enesekehtestamise viise ja nende lühi- ja pikaajalisi tagajärgi tööefektiivsusele; 
 • analüüsib erinevaid situatsioone ja valib sobivama enesekehtestamistehnika; 
 • teab enesekehtestamise rakendamisvõimalusi erijuhtudel; 
 • praktiseerib enesekehtestamise tehnikaid; 
 • planeerib alternatiivseid valikuid olukorras, kus kehtestamine ei toimi.

Õpitulemuste hindamise viis: 

Suhtluspõhised lühiloengud, testid, arutelud ja situatsioonianalüüsid, individuaalja grupitööd.

Tunnistus ja tõend: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Hourly Schedule

New Day

Date

15. - 16.12
Expired!

Time

Maht: 14 tundi
All Day

Hind

315 € + KM

Asukoht

Tiigi 61b, Tartu
Karolina Kamenik

Koolitusjuht

Karolina Kamenik
Phone
+372 521 5046
Email
koolitused@jako.ee
QR Code