Juhtimine meeskonnas DiSC mudeli põhjal

Eesmärk: paremini mõista iseenda käitumist ja selle mõju kolleegidele erinevates olukordades ning õppida suhtlemistehnikaid, mis tagavad head suhted kolleegide vahel nii tava- kui keerukates  (stressi) olukordades

Teemad: 
  • milline on Sinu ja meeskonnaliikmete loomupärane käitumisviis DiSC mudeli põhjal ja kuidas see igapäevaseid suhteid ja juhtimist mõjutab 
  • kuidas paremini ära tunda erinevaid käitumistüüpe meeskonnas e. millised on nende eesmärgid, motiivid, vajadused, tugevused/nõrkused, stressorid ja suhtlemisviisid
  • praktilised suhtlemistehnikad erinevate inimestega koostööks
  • tavapärased “lõksud” erinevate inimestega suheldes ja kuidas neid vältida (näiteid parimatest praktikatest)
  • kuidas väljenduvad erinevate DiSC käitumistüüpide korral pinged e. millised on emotsionaalsed ja käitumuslikud ohumärgid ja kuidas neile õigesti reageerida
  • konfliktolukordade ennetamine ja lahendamine sõltuvalt DiSC-mudelist e. erinevad lahendused konfliktidega toimetulekuks.
  • lihtsamad motiveerimis- ja õigete küsimuste küsimise tehnikad sõltuvalt meeskonnaliikmest
  • vaimse tervise toetamine e. mida iga käitumistüübi esindaja tegelikult vajab, et tunda end mõistetu ja väärtustatuna
Koolituse lisaväärtusena saab iga osaleja kaasa personaalse DiSC käitumisprofiili rapordi iseenda kohta (ca 20 lk) (vt. näidist), mis annab hea ülevaate inimese käitumisstiilist ning edasistest tegevussuundadest. 

Koolituse maht: 8 ak/t.  Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)

Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.