Konfliktide ennetamine ja lahendamine tööl

 Eesmärk: suurendada teadlikkust konfliktide ennetamise ja lahendamise võimalustest, praktiseerida suhtlemistehnikaid erinevate inimtüüpide ja juhtimistasandite vahel ning leida võimalusi paremaks emotsionaalseks enesejuhtimiseks.
 
Teemad: 
  •  konfliktipsühholoogia olemus: tekkepõhjused, intensiivsus, lühi- ja pikaajalised tagajärjed käitumisele, füüsilisele ja vaimsele tervisele ning suhetele meeskonnas.
  • Konfliktolukordade ja personaalsete mõjutegurite kaardistamine lähtuvalt osalejate väärtushinnangutest, vajadustest ja eesmärkidest.
  • Erinevad konfliktitüübid ja nende sobivad lahendusvõimalused. Lahendamatute konfliktidega toimetulek.
  • Suhtlemistehnikad konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks, sh. erinevate juhtimistasandite vahel. Praktilised motiveerimistehnikad tulemuslikumaks konfliktide lahendamiseks.
  • Toimetulek erinevate isiksuste ja käitumistüüpidega.
  • Konfliktide lahendamise erijuhud e. keerukad olukorrad ja isiksused (nt. viha, agressioon, manipulatsioon, nartsissistlik kaldvus, rahulolematus jne.). Näidisjuhtumite lahendamine. 
  • Läbirääkimised: eeldused, põhimõtted ja strateegiad. Lahendustele keskendumine. 
  • Enesejuhtimine konfliktide korral: toimetulek sisekonfliktide ning negatiivsete tunnete ja mõtetega, allasurutuse ja (töö)motivatsiooni langusega. 
  • Emotsionaalse enesekontrolli suurendamise tehnikad.
Koolituse maht: 7 – 12 ak/t. Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)
 
Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.