Enesekehtestamise praktilised oskused.

 
Eesmärk: paremini mõista enesekehtestamise erinevate viiside lühi- ja pikaajalist mõju töö efektiivsusele ja suhetele, kaardistada personaalseid enesekehtestamise takistusi ja praktiseerida eduka enesekehtestamise (sh. tagantjärgi kehtestamise) tehnikaid. 
 
Teemad: 
  • enesekehtestamist raskendavad tegurid (nt. isiksuse-, temperamenditüüp, kogemused, hirmud, negatiivsed emotsioonid jne.) ja nende personaalne kaardistamine
  • psühholoogilised ja käitumuslikud sekkumistehnikad, mis aitavad vähendada ensekehtestamise takistusi
  • enesekehtestamiseks vajaliku julguse ja sisemise motivatsiooni suurendamine
  • enesekehtestamise liigud; nende lühi- ja pikaajalised mõjud vaimsele ja füüsilisele tervisele
  • “Ei” ütlemin: erinevad viisid ja toimetulek võimalike tagasilöökidega
  •  kehtestamise eelduseks olevad suhtlemistehnikad. Praktika.
  • 3-osaline “mina”-sõnum ja “käiguvahetus” töösituatsioonides
  • kehtestamine keerukate isiksuste puhul (manipulaatorid, agressorid, rahulolematud jne.)
  • emotsionaalne toimetulek, kui kehtestamine siiski ei õnnestu. Tagasilöökide põhjused ja sellest tulenevad võimalikud edasised valikud. 

Koolituse maht: 8 – 12 ak/t.  Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)

Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.