Eneseregulatsioon e. enesehoiu tehnikad.

Eesmärk: arendada tundetarkust (emotsionaalset intelligentsust) ja empaatiavõimet ning õppida võtma vastutust oma emotsioonide eest ja omandada enesehoiutehnikad, mis aitavad tõhusamalt ennetada konflikte ja stressi ning saavutada paremaid suhteid kolleegidega ja töötulemused. 
 
Teemad: 
 • emotsionaalne intelligentsus (EQ): olemus, komponendid (eneseteadlikkus, – regulatsioon, -motivatsioon ja empaatia ning sotsiaalsed oskused.
 • Emotsioonidega seotud düsfunktsionaalsed käitumisreaktsioonid ja nende muutmine. 
 • Emotsionaalset tasakaalu säilitavad ja suhteid parendavad tõlgendamisviisid.
 • Emotsioonide eest vastutuse võtmine: põhimõtted, takistused ja nende ületamine.
 • Enesehinnangu ja -kindluse suurendamine. “Elureeglid” (nt. liigne enesekriitika, üle muretsemine ja -mõtlemine jne.) igapäevakäitumise mõjutajatena ja kuidas seda muuta. 
 • “Mina” – sõnumid: põhimõtted ja rakendamine soovide ja vajaduste väljendamisel; vastureaktsioonidega toimetulek. 
 • Kontrollkese ja kaitsemehhanismid: mõju ja positiivsete muutuste algatamine. 
 • Empaatia: olemus, kujunemise dünaamika, seos isiksusega Suure Viisiku põhjal. 
 • Empaatiavõime arendamine vs. hüper-empaatia konfliktide ja stressi ennetamise kontekstis.
 • Empaatiavõime arendamise eeltingimused: hoiakud, uskumused, tolerantsus ja autonoomia austamine, sotsiaalsed oskused. 
 • Empaatiline kuulamine ja õigete küsimuste küsimine.
 • Emotsionaalselt tasakaalus inimeste toimetulekumehhanismid ja nende igapäevaelus rakendamine. 
 • Meelerahu põhimõtted ja nende rakendamine enesehoiutehnikana + nippe psühholoogi “tööriistakastist”

Koolituse maht: 8 – 16 ak/t.  Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)

Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.