Tööpingetega toimetulek

 

 • Maht: 7 ak. tundi
 • Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid, lõõgastustehnikate praktiseerimine
 • Läbiviija: Marju Koor, psühholoog

Eesmärk: anda ülevaade õpetajate pingeallikate lühi- ja pikaajalistest tagajärgedest nii füüsilisel, emotsionaalsel kui käitumuslikul tasandil ning pakkuda uusi, erinevatel psühhoteraapiatel põhinevaid võimalusi pingeolukordades toimetulekuks, et õppida paremini oma siseseisundeid märkama ja kontrollima. 

 • õpetajate pingeallikate analüüs 3 tasandil: õpilased, lapsevanemad ja kolleegid. Miks tekivad vastuolud e. kuidas paremini mõista probleemide algpõhjuseid ning sellest lähtuvalt valida sekkumistehnikaid?
 • mis juhtub meie füüsilise ja psüühilise tervisega püsiva tööpinge korral e. stressi avaldumisviisid erinevates kehapiirkondades (nt. haiguste v. valuaistingutena) ja närvisüsteemis. Kuidas toimub meie kehadünaamika muutumine järk-järgult ning milliseid olulisi märke tuleks tähele panna. 
 • stress vs. depressioon: sarnasused ja erinevused; mida saame ise muuta ja millal vajame spetsialisti abi e. müüdid ja reaalsus praktiliste tööjuhtumite näitel. 
 • kuidas mõjutada õpetajate peamiste pingeallikate (õpilased, lapsevanemad, kolleegid) suhtumist, hoiakuid ja algatada vajalike käitumismuutusi ilma suurmate vastuoludeta e. kuidas inimpsüühika toimib ning millised (suhtlemis- ja veenmis)tehnikad kutsuvad esile muutusi. 
 • õpetaja enda mõtte- ja käitumismustrite muutmine ning tolerantsuse suurendamine olukordades, mis ei allu meie kontrollile. Osalejate personaalne eneseanalüüs alateadlikest põhjustest, miks muutused on keerulised e. kuidas valutumalt “mugavustsoonist” välja tulla. 
 • emotsioonide kodu meie sees e. millel baseeruvad ja millised on meie peamised negatiivsed emotsioonid (nt. hirm, alaväärsus, usaldamatus, viha, pettumus) ja kuidas neid “lahustada”. Õpime lahtiharutama iseendas olevaid emotsioonide lõngakerasid. 
 • mitteratsionaalsed pingetega toimetulekuviisid: visuaalkunstiteraapia, muusika, liikumine, mandalameetod, värviteraapia, enesesisendused ja manifestatsioonid. Kuidas ja miks need tegelikult toimivad? Praktilised harjutused. 

Koolitusel osaleja:

 • oskab analüüsida iseenda tööalase pinge allikate sügavamaid põhjuseid ja sellest lähtuvalt valida sobivad sekkumistehnikad;
 • teab, kuidas tööpinge avaldub füüsilisel ja psüühilisel tasandil ning oskab planeerida toimetulekuviise;
 • oskab valida suhtlemis- ja veenmistehnikaid, mis soodustavad tööpingete vähendamiseks vajalikke muutusi;
 • teab mõttemuutuse põhimõtteid ja eeldusi ning oskab läbi selle enda irratsionaalsust vähendada;
 • oskab analüüsida iseenda emotsioone ja neid paremini reguleerida;
 • oskab kasutada vähemalt 2 täiendavat pingetega toimetuleku viisi.