Tegevusjuhendaja koolitus (260t.)

05.10 - 18.12.2020
Tallinn, vene keeles
1700 +km

Eesmärk: koolituse läbinud õppija orienteerub erihoolekandeteenuste süsteemis ning lähtuvalt kliendi arengulistest, käitumuslikest ja/või psüühilistest eripäradest ja situatsiooni olemusest analüüsib, planeerib ja viib läbi vajalikke sekkumisviise ning kasutab olukorrale ja kliendi vajadustele sobivaid suhtlemistehnikaid.

Teemad:

 • Sotsiaalhoolekanne, erihoolekandeteenus, valdkonda reguleeriv seadusandlus. kogukonnateenus;
 • Tegevusjuhendaja kutsestandard, töövaldkonnad ja rollid, hoiakud ja vastutus, eetika hoolekandes;
 • Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused psüühilise erivajadusega inimestel;
 • Meeskonnatöö alused, koostöö võrgustikus;
 • Psüühikahäired: dementsus, depressioon, ärevus, skisofreenia;
 • Pervasiivsed arenguhäired: autism, Aspergeri sündroom;
 • Vaimu- ja liitpuue, vajalikud abivahendid ja tugiteenused;
 • Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel erivajadusega inimestega;
 • Klienditöö meetodid ja peamised töövõtted; kliendi toimetuleku toetamine;
 • Kliendi tegevusvõime hindamine, eesmärkide seadmine ja tegevusplaani koostamine/ dokumenteerimine, kohandamine;
 • Terviseseisundi jälgimine (elutähtsad näitajad) ja hügieeni tagamine;
 • Ravimiõpetuse alused;
 • Turvalisuse tagamine ja ergonoomika;
 • Rühmatöömeetodid klienditöös;
 • Kriisipsühholoogia; probleemse käitumise analüüsimine ja juhtimine, toimetulek vägivaldse kliendiga;
 • Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus;
 • Teraapilised ja aktiviseerivad tegevused klienditöös;
 • Esmaabi
 • Tegevusjuhendaja professionaalne areng, juhendamine, motiveerimine ja õpetamine;
 • Praktikaeelne ja –järgne supervision, praktikadokumentatsioon.

Koolitaja: Irina Soldatova

Külalislektorid erinevatest hoolekandeasutustest.

Scroll to Top