Tallinn

Psühholoogilist nõustamist pakuvad Teile psühholoogid:

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia bakalaureuse ja magistriõppe. Läbinud kognitiiv-käitumis- ja pereteraapia sissejuhatavad kursused ning EMDR-i (traumateraapia meetod) I astme koolituse. Täiendanud oma teadmisi suhtlemis- ja motivatsioonitreenerite väljaõppes ning DiSC serftifitseeritud konsultandina. Psühholoogina on 15 a. jooksul minu poole kõige sagedamini pöördutud järgmiste muredega: ärevus ja stress; tähelepanu- ja keskendumisraskused; meeleolulangus ja motivatsioonipuudus;  suhte- ja suhtlemisprobleemid tööl ja isiklikus elus; traumaatilised sündmused (nt. lein,  vägivald, töökaotus jne); terviseprobleemid; tööstress ja -kiusamine; läbipõlemine. Oma töös pean oluliseks klientide kuulamist ja julgustamist, et astuda vajalikke samme soovitud muutuste suunas.

Nõustan eesti ja inglise keeles.

Odra 16, Tallinn või kaugnõustamine (Zoom/telefon)

Age Tammeorg

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia magistriõppe (2014) ning täiendanud ennast kognitiiv-käitumisteraapia, süsteemse pereteraapia, lahenduskeskse lühiteraapia ning teadveloleku koolitustel. Käesolevalt jätkan õpinguid süsteemses pereteraapias. Usun, et sisemise tasakaalu loomiseks peame kandma oma peas rahulikke ja häid mõtteid, et kanda oma südames rahulikke, häid tundeid, et näha elu rahuldustpakkuva ja rõõmsana. Leiame koos üles need võimalused, et südames oleks rohkem rahu, rõõmu ja tasakaalu. Minu töös kannab mind mõte “Inimene näeb maailmas seda, mida ta kannab oma südames” (Goethe).

Nõustan eesti keeles.

Odra 16, Tallinn või kaugnõustamine (Zoom/telefon)

Ingrid Tiido

Olen üle 16 aasta tegutsenud psühholoogina ning läbinud muuhulgas superviisor/coach ja perelepitaja väljaõppe. Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige (2017 – 2019 juhatuse liige) ning alates 2015. aastast Perelepituse ühingu liige. Igapäevaselt tegelen lisaks psühholoogilisele nõustamisele ka  perelepituse ja supervisiooni/coachinguga nii individuaalsel kui ka organisatsioonilisel tasandil. Psühholoogina on minu vundamendiks erinevad õpingud ja teadmised ning pikaajalised kogemused nõustajana. 

Me ei saa oma elus olla keegi teine, ainult me ise. Olen olemas, et aidata Sinul mõista, mida tuleks selleks teha ja usaldan Sinu soovi kasvada ning muutuda. Mina usun, et probleemi teisel küljel ootab alati lahendus.   

Odra 16, Tallinn või kaugnõustemine (Skype/telefon)

Margit Merisalu

Omandasin Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste magistrikraadi psühholoogias. Olen lõpetanud erakooli Teadlik Mina transpersonaalse hüpnoteraapia ja psühhoteraapia 3-aastase väljaõppekursuse, läbinud Imago suhteteraapia kliinilise baaskoolituse ning Core Evolution kehapsühhoteraapia väljaõppekursuse. Olen Reiki meister ja oman Euroopa Transpersonaalse Assotsatsiooni (EUROTAS) sertifikaati transpersonaalses psühhoteraapias. Minu poole pöördutakse väga erinevatel põhjustel, nt isikliku arengu, suhte- ja tööprobleemide, stressi, ärevuse, depressiooni, tervisehäire pärast ja paljudel muudel  teemadel,  mis kellegi jaoks hetkel oluline on või raskusi valmistab. Minu lähenemine kliendile on isiksusekeskne s.t kombineerin kliendi vajadustest lähtuvalt erinevaid sekkumismeetodeid.

Nõustan eesti keeles.

Parda 6, Tallinn või kaugnõustamine (Skype/telefon)

Urve Kaur

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppe (2013). Oma töös kasutan kognitiiv-käitumisteraapia ja motiveeriva intervjuu meetodeid ja tehnikaid ning mindfullnessi praktikaid. Läbisin EMDR-i põhikoolituse ja II taseme koolituse ning  EMDR-i laste-ja noorte koolituse. Saadud teadmisi ja oskusi kasutan traumapatsientidega töös. Psühholoogina pean oluliseks hindamise ja sekkumise tõenduspõhisust ning probleemi põhjalikku kaardistamist, et abi pakkuda.  Minu jaoks on tähtis, et inimene ise mõistaks, mis ta kaebusi põhjustavad ja neid alal hoiavad.  Proovin oma töös lähtuda USA kirjaniku, luuletaja ja kodanikuõiguste aktivisti tsitaadis sisalduvast vabastavast jõust “If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be.” (Maya Angelou). 

Nõustan eesti keeles.

Odra 16, Talinn või kaugnõustamine (Skype/telefon)

Jana Vaarik

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia ja loovteraapia magistriõppe. Psühholoogina keskendun meeleolu- ja ärevushäiretele ning post-traumaatilistele häiretele. Spetsialistina pean lugu individuaalsusest ja avatud suhtest kliendiga. Oma töös soovin pakkuda kliendile usaldust ja empaatiat ning selle läbi hoida positiivset terapeutilist suhet. 

Nõustan eesti ja vene keeles

Toompuiestee 21, Tallinn või kaugnõustamine (telefon)

Inna Farber

Я окончила Санкт-Петербуржский Ленинградский государственный областной университет имени А.С. Пушкина (2000) по специальности педагог – психолог со степенью магистра. Работаю как с детьми, так и со взрослыми. Большой опыт работы в сфере химических зависимостей (наркомания и алкоголизм). Большой опыт работы с подростками, у которых есть нарушения в поведении.

Уделяю внимание повышению квалификации и регулярно прохожу дополнительные обучения (арт-терапия, работа с людьми с особыми потребностями, работа с жертвами и виновниками насилия и многое другое). В нашей жизни бывают моменты и ситуации, с которыми сложно справиться в одиночку. Я верю в то, что каждый человек способен преодолевать, встречающиеся на его жизненном пути трудности, просто иногда в силу стресса, загруженности и сильных эмоций мы теряем способность посмотреть на ситуацию адекватно. Создается впечатление безвыходности. На самом деле это не так. Поиск способов решения сложных ситуаций и есть задача психологической консультации. А моя задача, как психолога, посмотреть на проблемную ситуацию под другим углом и помочь клиенту обнаружить необходимые ресурсы для её оптимального решения.

Lõpetasin 2000. aastal magistriõpingud St. Peterburi Ülikoolis pedagoogika-psühholoogia erialal. Oman pikaajalist kogemust alkoholi- ja narkosõltlaste ja käitumisraskustega noortega. Väga oluliseks pean järjepidevat professionaalset arengut ja täiendõpet. Olen läbinud näiteks sellised täiendkoolitused nagu  kunstiteraapia, töö erivajadustega inimestega, töö vägivalla ohvrite ja vägivalda toime pannud inimestega jm.

Elus võib tekkida situatsioone, millega inimesel on üksinda keeruline toime tulla. Usun siiralt, et iga inimene on tegelikult võimeline ületama elus ette tulevaid raskusi. Mõnikord, kas suurest koormusest või stressist tingitud emotsioonide tõttu võib inimene kaotada võimet olukorda adekvaatselt hinnata, mis võib omakorda viia tundeni, et kõik on lootusetu ja lahendust ei ole. Tegelikult ei ole see nii. Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks ongi leida lahendus keerulisele olukorrale. Minu, kui psühholoogi ülesandeks on näha probleemi teise nurga alt ning aidata kliendil leida ressurss selle parimaks võimalikuks lahendamiseks.

Nõustan vene keeles.

Lastekodu 6, Tallinn või kaugnõustamine (telefon)

Mõistame kui peate broneeritud ajast mingil põhjusel loobuma. Palun teavitage meid vähemalt 24 t. ette (info@jako.ee), kui nii peaks juhtuma, et me ei ootaks Teid asjata. Hinnakem üksteise aega!

Täiendavate küsimuste korral võta meiega ühendust info@jako.ee või tel. 525 3135 (Marju Koor), 521 5046 (Karolina Kamenik)

Scroll to Top