Täiskasvanud koolitaja koolitus

11.11.2019 - 03.02.2020 Tartus (Riia 181 a)

1500 + km (võimalus tasuda 3-s osas)

Eesmärk: täiskasvanute koolitaja kompetentside arendamine, mis aitab efektiivsemalt koolitusi planeerida, läbi viia, ja hinnata ning toetada täiskasvanud õppijaid koolitusprotsessis.

Teemad: 

 • Täiskasvanute koolitaja (TK) rollid ja kompetentsid; TK kutse ja selle andmise kord
 • Täiskasvanud õppija eripärad, õpivajadust väljaselgitamine, motiveeriva õpikeskkonna loomine
 • Väljundipõhise õppekava koostamise põhimõtted
 • Õppeprotsessi kavandamine; koolituse sisu loomine ja sobiva meetodi valik
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine täiskasvanute koolituses
 • Erinevad õpikäsitlused. Õpihoiakud ja nende kujundamine koolitusel
 • Koolitusgrupi arengufaasid ja keerukate olukordadega toimetulek
 • Koolitajale vajalikud suhtlemis- ja motiveerimistehnikad
 • Õppijate arengu toetamine läbi erinevate tagasisidemeetodite
 • Koolitaja esinemisoskused: kontakti loomine; verbaalsed ja mitteverbaalsed eneseväljendusoskused; esinemisärevus ja sellega toimetulek. 
 • Koolitaja eneseareng: eesmärgipärasuse säilitamine; läbipõlemise ennetamine; toimetulek erinevate emotsioonide ja tagasisidega. Kovisioon
 • Portfoolio koostamine ja esitlemine

"Iga hetke väärt"

Koolitus, mis annab tiivad Sinu koolitajakarjäärile ja seda läbi kogemusliku elamusõppe.
Koolituse lõpetanud osalejate tagasiside
31.01.2019

Marju Koor, MSc

Psühholoog, suhtlemis- ja motivatsiooni-treener

Täiskasvanute koolitaja 6. tase

Maiken Jaanisk, MSc

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli psühholoogia õppejõud. Täiskasvanute koolitaja 6. tase

Anne Rosenberg

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppedisainer

Täiskasvanute koolitaja tase 6

 

Jako Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.