Suhtlemine lapsevanema ja lapsega

Mõnikord võib vaatamata parimatele kavatsustele suhtlemine lapsevanema v. lapsega ebaõnnestuda. See tekitab küsimusi: “Mida ma valesti teen?” v. “Kuidas siis panna lapsevanemat v. last rohkem hoolima ja mugavustsoonist välja tulema?” 

Sageli takistavad vajalike käitumismuutuste algatamist hoopis varjatumad põhjused, mida ei lapsevanem ega laps avalikustada ei taha. Selleks, et suhtlemisel siiski efektiivsemaid tulemusi saavutada, pakume just Teie meeskonna juhtumeid arvestavat sisekoolitust. 

Maht: 7 akadeemilist tundi

Sihtgrupp: lasteaedade ja koolide õpetajad, huvikoolide juhendajad, treenerid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, tervishoiutöötajad

Eesmärk: analüüsida lapsevanema(te) ja lapse erinevate käitumismustrite põhjuseid ja planeerida koostööd ja vajalikke käitumismuutusi soodustavaid sekkumistehnikaid läbi erinevate suhtlemis- ja motiveerimistehnikate. 

Teemad:

 • lapsevanema(te) ja lapse mitteaktsepteeritava käitumise varjatud põhjused; seosed arenguliste iseärasuste ja sagedasemate kriisireaktsioonidega;
 • lapsevanema(te) vastuolulised nõudmised ja ootused õpetaja(te) ja lapse suhtes; nende tasakaalustamine ja saavutatavate eesmärkide sõnastamine;
 • kontakti saamine lapsevanema(te) ja lapsega: erinevad infokanalid, koostööd soodustavad küsitlemistehnikad. Hirmude ja ärevuse vähendamine kinniste ja/v. vastupanus lapsevanema(te) ja laste puhul.
 • õpetaja mitteverbaalne ja verbaalne keel e. mida tegelikult loeb lapsevanem/laps välja õpetaja käitumisest ja sõnadest; väärtõlgenduste vähendamine suhtlemises;
 • sagedamini kasutatavad suhtlemistehnikad, mis panevad lapsevanema/lapse “lukku” ja vähendavad motivatsiooni;
 • käitumismuutuste etapid ja õpetaja sekkumisvõimalused igas etapis; sokraatiline küsitlemine lapsevanema/lapse sisemise motivatsiooni suurendamiseks;
 • toimetulek keerukate lapsevanematega (nt. agressorid, manipulaatorid, kaebajad, agitaatorid) e. enesekehtestamise eritehnikad;
 • emotsionaalsus suhtlemisel: mis on tegelikult negatiivsete emotsioonide aluseks ja millised on õpetaja sekkumisvõimalused e. mida saab muuta, mida mitte;

Koolitusel osaleja:

 • analüüsib lasevanema(te) ja lapse erinevate käitumismustrite varjatud põhjuseid; seostab neid arenguliste iseärasuste ja sagedasemate kriisireaktsioonidega;
 • planeerib iseenda sekkumisvõimalusi, mis parendavad koostööd ja aitavad algatada lapsevanema(te) ja/v. laste puhul vajalikke käitumismuutusi;
 • kaardistab suhtlemis- ja motiveerimistehnikad, mida saab igapäevatöös edaspidi kasutada;
 • teab tavapärasemaid emotsioonide aluseks olevaid põhjuseid ja irratsionaalseid mõtteid ning nende vaidlustamise meetodeid;
 • analüüsib iseenda käitumuslikke ja suhtlemisalaseid ressursse, et planeerida sekkumisi keerukates olukordades.

 

 

Koolitaja Marju Koor on psühholoog, suhtlemis- ja motivatsioonitreener, kes oma igapäevases nõustamistöös puutub sageli kokku keerukate pereprobleemidega, kus lapse aitamiseks tuleb vanemate “kaitsemüüridest” läbi erinevate suhtlemistehnikate eduka koostööni jõuda. Inspireerituna oma tööst jagab ta koolitusel  praktilisi näpunäiteid tehnikatest ja meetoditest, mida koolitaja viimase 13 a. jooksul on ise lapsevanemate ja lastega suhtlemisel kasutanud. Viiakse läbi praktilisi harjutusi erinevate sekkumiste edukamaks rakendamiseks.

Scroll to Top