Suhtlemine lapsevanema ja lapsega

28.08.2019 Tartus

100 + KM

Maht: 7 akadeemilist tundi                                                                                                                                    Sihtgrupp: lasteaedade ja koolide õpetajad, huvikoolide juhendajad, treenerid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, tervishoiutöötajad

Koolitaja: Marju Koor, psühholoog, suhtlemis- ja motivatsioonitreener

Eesmärk: analüüsida lapsevanema(te) ja lapse erinevate käitumismustrite põhjuseid ja planeerida koostööd ja vajalikke käitumismuutusi soodustavaid sekkumistehnikaid läbi erinevate suhtlemis- ja motiveerimistehnikate. 

Teemad:

 • lapsevanema(te) ja lapse mitteaktsepteeritava käitumise varjatud põhjused; seosed arenguliste iseärasuste ja sagedasemate kriisireaktsioonidega;
 • lapsevanema(te) vastuolulised nõudmised ja ootused õpetaja(te) ja lapse suhtes; nende tasakaalustamine ja saavutatavate eesmärkide sõnastamine;
 • kontakti saamine lapsevanema(te) ja lapsega: erinevad infokanalid, koostööd soodustavad küsitlemistehnikad. Hirmude ja ärevuse vähendamine kinniste ja/v. vastupanus lapsevanema(te) ja laste puhul.
 • õpetaja mitteverbaalne ja verbaalne keel e. mida tegelikult loeb lapsevanem/laps välja õpetaja käitumisest ja sõnadest; väärtõlgenduste vähendamine suhtlemises;
 • sagedamini kasutatavad suhtlemistehnikad, mis panevad lapsevanema/lapse “lukku” ja vähendavad motivatsiooni;
 • käitumismuutuste etapid ja õpetaja sekkumisvõimalused igas etapis; sokraatiline küsitlemine lapsevanema/lapse sisemise motivatsiooni suurendamiseks;
 • toimetulek keerukate lapsevanematega (nt. agressorid, manipulaatorid, kaebajad, agitaatorid) e. enesekehtestamise eritehnikad;
 • emotsionaalsus suhtlemisel: mis on tegelikult negatiivsete emotsioonide aluseks ja millised on õpetaja sekkumisvõimalused e. mida saab muuta, mida mitte;

Koolitusel osaleja:

 • analüüsib lasevanema(te) ja lapse erinevate käitumismustrite varjatud põhjuseid; seostab neid arenguliste iseärasuste ja sagedasemate kriisireaktsioonidega;
 • planeerib iseenda sekkumisvõimalusi, mis parendavad koostööd ja aitavad algatada lapsevanema(te) ja/v. laste puhul vajalikke käitumismuutusi;
 • kaardistab suhtlemis- ja motiveerimistehnikad, mida saab igapäevatöös edaspidi kasutada;
 • teab tavapärasemaid emotsioonide aluseks olevaid põhjuseid ja irratsionaalseid mõtteid ning nende vaidlustamise meetodeid;
 • analüüsib iseenda käitumuslikke ja suhtlemisalaseid ressursse, et planeerida sekkumisi keerukates olukordades.