Sära klienditeeninduses

24.04.20 Riia 181a., Tartu

155 + KM

6 ak. t.

Teenindajad, teenindusjuhid ja -spetsialistid

Eesmärk: kliendi vajadustest, soovidest ja olukorra spetsiifikast lähtuvalt leida lahendusi kliendi ootuste ületamiseks.

Koolituse tulemusena osaleja: 

  • mõistab paremini, mida kliendid tegelikult teeninduses hindavad, mis paneb kliendi silmad särama;
  • teab, kuidas kliendi ootusi ületada;
  • teab, kuidas läbi erinevate suhtlemistehnikate suunata kliendid koostööle ja positiivsele lainele;
  • planeerib oma edasisi tegevusi, lähtuvalt saadud ideedest, et muuta klienditeenindus säravamaks. 


Teemad: 

  • Mille poolest erineb igapäevateenindus säravast teenindusest? Analüüsime koos teeninduse kvaliteeti mõjutavaid tegureid. 

  • Mida hindab klient teeninduses kõige enam? Vastuse saamiseks asetame ennast ise kliendi rolli ja paralleelselt tutvume erinevate uuringute koondtulemustega. 

  • Kui suur on tegelikult teenindaja võim ja võimalused särava teeninduse loomisel? Põnev on koos avastada kui palju sõltub teenindajast, kui kergelt võib selle võimu kasutamisel libastuda ja kus peitud teeninduse edukuse võti. 

  • Kuidas luua teenindus, mis on algusest lõpuni särav? Vaatame järgi millistest osadest selline teenindus koosneb. Selleks võtame appi universaale ja unikaalse 4D teenindusmudeli. 

  • Millised detailid on kõige tõhusamad särava teeninduse loomiseks? Keskendume detailidele ehk suhtlustehnikatele, millega saame luua kliendile meeldejäävaid teeninduselamusi. Saladuskatte all saan öelda, et on olemas rida vähetuntud suhtlustehnikaid, mis on lihtsad kasutada, kuid ülivõimsad kliendile meeldiva elamuse loomiseks. Nendest ka koolitusel räägime ja jõudumööda praktiseerime.

Koolitaja Piret Bärg on koolitaja, superviisor ja teenindusekspert. 

Lõpetanud Tallinna Ülikooli, õppinud EBSis (Estonian Business School) organisatsiooni juhtimist ja konsulteerimist; täiendanud end Tallinna Tehnikaülikoolis tervikliku kvaliteedijuhtimise (TQM) ja organisatsioonikultuuri valdkonnas. Koolitaja on töötanud erinevates teenindusettevõtetes, alustades teenindaja ja müügikonsultandina ning arenedes edasi meeskonna juhi ja personalijuhina. Al. 2014 a. töötab Sisekaitseakadeemias klienditeeninduse lektorina. Peamised koolitusvaldkonnad: saaliteenindus, telefoniteenindus, teenindus e-kirja teel, konfliktide ennetamine ja lahendamine, esinemine, läbirääkimised ja meeskonnatöö. Pireti peamine eesmärk koolitustel on anda osalejatele teadmisi, mida nad saavad kohe oma töös kasutusele võtta. 

Pikaajalisele töökogemusel tuginedes on Piret välja andnud raamatu “Neljamõõtmeline teenindus”, 2017.

Soovin osaleda koolitusel “Sära klienditeeninduses”

Scroll to Top