Raamatupidamine alustavale ettevõtjale

25.-26.03.2020

Riia 181a, Tartu

250 + KM

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Juba töötavad isikud saavad taotleda Töötukassast koolitustoetust erialaoskuste omandamiseks ja/v. täiendamiseks. Loe lähemalt…

Iga alustav ettevõtja peaks olema tuttav raamatupidamise põhitõdedega: kuidas koostada arveid, millal ja missuguseid deklaratsioone/aruandeid riigile peab esitama, milliseid makse ja millal tuleb tasuda, kuidas palgata töötajaid ja arvestada töötasusid. Lisaks võiks ettevõtja olla kursis sellega, millised on ta ettevõtte majandusnäitajad ja kuidas  kujuneb kasum/kahjum.

Eesmärk: koolituse läbinu teab raamatupidamise ja maksunduse põhimõtteid; kavandab mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist. 

Teemad: 

 • majandusarvestuse mõiste ja liigid;
 • raamatupidamise korraldamine, ülesanded, raamatupidamise sise-eeskirjad;
 • ettevõtte majanduslikud vahendid ja nende moodustamise allikad, sh tulude ja kulude arvestus;
 • kassapõhine raamatupidamine;
 • majandustehing, muudatuste mõju finantselementidele – bilanss, kasumiaruanne; kontoplaan.
 • raamatupidamise algdokumendid;
 • majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamises;
 • töötasu arvestamine;
 • baasteadmised maksundusest ning maksundust reguleerivad õigusaktid.
 • raamatupidamise aastaaruanne.

Koolitaja Ingrid Laht lõpetas 2007. aastal Tartu Maaülikooli majandusarvestuses ja finantsjuhtimise magistriõppe. Koolitaja on pikaajaliselt töötanud:

 • tegev- ja personalijuhi ning pearaamatupidajana erinevates ettevõtetes (toitlustus, jaemüük, transport ja tootmine); kohtusüsteemis (tõlk, sekretär, konsultant);
 • Maksu- ja Tolliametis vanemrevidendina ja 7 a. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (EAS) ettevõtluskonsultandina, kus tema tööülesanded olid: alustavate ettevõtjate nõustamine, starditaotluste menetlemine, äriplaanide majandusliku ja finantsanalüüsi koostamine; Tehnoloogia Arenduskeskuste koordinaator. 

Perioodil 2014 -2019  läbi viinud äriplaani koolitusi koolitusfirmas ja Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnas, erinevates erakoolitus firmades ning  samuti osalenud mentorina mentorklubis. Konsulteerib väike- ja alustavaid ettevõtjaid.

 • Atesteeritud raamatupidaja – al. 2005 a.
 • Atesteeritud ettevõtluskonsultant – al. 2010 a.
 • Täiskasvanute koolitaja, tase 6 – al. 2014 a.
Scroll to Top