Meeskond

Marju Koor

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud viimased 12 a. praktiseeriva psühholoogi ja koolitajana. Oma igapäevases nõustamistöös kasutan erinevaid teraapiameetodeid, et jõuda kliendi jaoks kõige parema tulemuseni. Koolitajana on minu inspiratsiooniallikateks suhtlemis-, motiveerimis- ja enesearenguga seotud teemad, mida olen õpetanud nii Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, Tartu Ülikooli Kliinikumi täiendkoolituskeskuses kui erinevates organisatsioonides sisekoolitustena. 

Elukestva õppe toetajana olen saanud suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni ning täiskasvanute koolitaja 6. kutsetaseme. Käesolevalt omandan uusi teadmisi ja oskusi visuaalkunstiteraapia valdkonnas, et klientidele pakkuda veelgi laiemaid võimalusi enesearendamise toetamiseks. Kuna hindan kõrgelt kogemuspõhist õpet, siis leiad minu koolitustelt palju juhtumipõhiseid analüüse, arutelusid, praktilisi näiteid, mille põhjal saad uus teadmisi praktikas kohe ka rakendada. 

“Ära mine rada mööda, vaid mine sealt, kus seda pole ja loo oma rada”