Põlva, Võru, Viljandi

Psühholoogilist nõustamist pakuvad Teile: 

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia bakalaureuse ja magistriõppe. Läbinud kognitiiv-käitumis- ja pereteraapia sissejuhatavad kursused ning EMDR-i (traumateraapia meetod) I astme koolituse. Täiendanud oma teadmisi suhtlemis- ja motivatsioonitreenerite väljaõppes ning DiSC serftifitseeritud konsultandina. Psühholoogina on 15 a. jooksul minu poole kõige sagedamini pöördutud järgmiste muredega: ärevus ja stress; tähelepanu- ja keskendumisraskused; meeleolulangus ja motivatsioonipuudus;  suhte- ja suhtlemisprobleemid tööl ja isiklikus elus; traumaatilised sündmused (nt. lein,  vägivald, töökaotus jne); terviseprobleemid; tööstress ja -kiusamine; läbipõlemine. Oma töös pean oluliseks klientide kuulamist ja julgustamist, et astuda vajalikke samme soovitud muutuste suunas.

Nõustan eesti ja inglise keeles.

Põlvas, J.Käisi 2, II korrus või kaugnõustamine (Zoom/telefon)

Võru, Lembitu 2a, III korrus või kaugnõustamine (Zoom/telefon)

Viljandi, Posti 20 või kaugnõustamine (Zoom/telefon)

Täiendavate küsimuste korral võta meiega ühendust info@jako.ee või tel. 525 3135 (Marju Koor), 521 5046 (Karolina Kamenik)

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistrantuur ning täiendavalt õppinud ämmaemandust, sotsiaaltööd ja hooldustööd. Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu-  ja kriisipsühholoogia, kliinilise psühholoogia, geriaatria ja erivajadustega inimeste toetamise teemadel. Psühholoogina alustas tööd Tartu Vanglas selle tegevuse alguses. Aastast 2004 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastatel 2007-2019 Tervishoiu Kõrgkoolis kvaliteedijuht. Aastast 2017 omab hooldustöötaja kutsetunnistust, tase 4. Aastast 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajate juhtiv-õpetaja. Osalenud paljudes arendusprojektides ja programmides, e-kursuste, õppekavade, koolitusmaterjalide väljatöötamises ja koostamises. Üle 20 aasta aktiivne psühholoog-nõustaja. Nõustamise teemad on peamiselt: igapäevaelu probleemid, suhete ja vaimse tervise probleemid, kriisinõustamine ja traumaga toimetulek, eneseanalüüs ja alateadvuse roll meie käitumisele.

Nõustan eesti keeles

Kaugnõustamine (Zoom/telefon)

Mõistame kui peate broneeritud ajast mingil põhjusel loobuma. Palun teavitage meid vähemalt 24 t. ette (info@jako.ee), kui nii peaks juhtuma, et me ei ootaks Teid asjata. Hinnakem üksteise aega!

Täiendavate küsimuste korral võta meiega ühendust info@jako.ee või tel. 525 3135 (Marju Koor), 521 5046 (Karolina Kamenik)

Scroll to Top