Pärnu, Haapsalu

Psühholoogilist nõustamist pakuvad Teile: 

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia bakalaureuse ja magistriõppe. Läbinud kognitiiv-käitumis- ja pereteraapia sissejuhatavad kursused ning EMDR-i (traumateraapia meetod) I astme koolituse. Täiendanud oma teadmisi suhtlemis- ja motivatsioonitreenerite väljaõppes ning DiSC serftifitseeritud konsultandina. Psühholoogina on 15 a. jooksul minu poole kõige sagedamini pöördutud järgmiste muredega: ärevus ja stress; tähelepanu- ja keskendumisraskused; meeleolulangus ja motivatsioonipuudus;  suhte- ja suhtlemisprobleemid tööl ja isiklikus elus; traumaatilised sündmused (nt. lein,  vägivald, töökaotus jne); terviseprobleemid; tööstress ja -kiusamine; läbipõlemine. Oma töös pean oluliseks klientide kuulamist ja julgustamist, et astuda vajalikke samme soovitud muutuste suunas.

Nõustan eesti ja inglise keeles.

Pärnu, ainult kaugnõustamine (Zoom/telefon)

Hanna-Brett Lepplaid

Lõpetasin aastal 2004 psühholoogiateaduskonna Eraakadeemias Nord. Eriala valides ei olnud mul veel absoluutselt selge, kes või mis minust saab. Tehes vahepeal erinevaid asju, olen leidnud suuna siiski oma õpitud erialal, kuna see, mida olen avastanud iseendas ja teistes, on lihtsalt suurepärane!

2014. aasta kevadel sattusin Hüpnoteraapia Erakooli Terviklik Mina kevadseminarile. Sealtpeale on mu elus palju muutusi toimunud, paranenud on läbisaamine minu endaga ja ka lähisuhted on muutunud avatumaks ja kuidagi lihtsamaks. Saan öelda, et olen saanud iseendaga sõbraks ja minu hinges on suurem rahu kui ei iial varem. Tänu kõigele sellele tunnengi, et mul on energiat, teadmisi ja oskusi, mida teistega jagada! 

Haapsalu, Kastani 9

Mõistame kui peate broneeritud ajast mingil põhjusel loobuma. Palun teavitage meid vähemalt 24 t. ette (info@jako.ee), kui nii peaks juhtuma, et me ei ootaks Teid asjata. Hinnakem üksteise aega!

Täiendavate küsimuste korral võta meiega ühendust info@jako.ee või tel. 525 3135 (Marju Koor), 521 5046 (Karolina Kamenik)

Scroll to Top