Muutuste algatamine tööotsingutel

Sügis 2021

300 + KM (sisaldab 20-lk personaalne DiSC-rapordit)

Maht: 14 ak.tundi

Tööotsijad, kes soovivad leida uut motivatsiooni ja selgust tööalaseks enesetoestuseks

Tänane tööotsijate (v. tööd vahetada soovivate inimeste) nõustamispraktika näitab, et üha rohkem inimesi soovib ennast teostada töövaldkonnas, mis paneks nende silmad särama ning tekitaks igapäevaselt soovi ettevõtte arengusse maksimaalselt panustada. Paraku ei tea muutunud töömaailmas kliendid täpselt, kuidas selleni jõuda. Muutuste algatamine võib olla keeruline väljakutse, milles soovime Sulle abiks olla praktiliste lahenduste leidmisel. 

Eesmärk: analüüsib iseenda takistusi ja potensiaali vajalikke muutuste algatamiseks tööotsingutel; samuti kaardistab konkreetsed eesmärgid ja sammud edasiliikumiesks ning leiab ressursid võimalike tagasilangustega toimetulekuks.

Teemad:

  • isiksuslikud ja käitumuslikud takistused muutuste algatamiseks (nt. madal enesekindlus ja -hinnang; motivatsioonilangus, kehtestamis- ja konfliktilahendusoskused, pingetaluvus ja läbipõlemine jne.)
  • käitumusliku potensiaali avardamine DiSC-mudeli abil. Personaalse käitumistüübi määratlemine, mõju muutuste algatamisele ja edasise tegevusplaani koostamisele; 
  • enese “nähtavaks tegemine” tööandjale läbi CV ja motivatsioonikirja e. kuidas luua kandideerimisdokumente, mis tööandjaid kõnetavad. Praktilised näited tööandja(te) ja tööotsijate perspektiivist.
  • sisemist motivatsiooni käivitavad peamised prioriteedid ja kuidas neid üles leida ehk enesemotivatsiooni psühholoogilised nipid; 
  • konkreetsema tegevuskava koostamine paremaks eesmärkideni jõudmiseks;
  • personaalsed stressorid ja nendega toimetulek tööl DiSC-mudeli põhjal;
  • “mugavustsoon” ja sellest samm-sammult väljatulek;
  • suhtlemis-, meeskonna- ja eneseregulatsiooni oskused tagasilangustega toimetulekuks;
  • lihtsamad suhtlustehnikad efektiivsema koostöö saavutamiseks.
Koolitusmeetodid: praktilised harjutused ja analüüsid ning testid, mis tuginevad MI (motiveeriva intervjueerimise) ja DiSC-meetodil; kogemuspõhised lahendused muutuste algatamiseks.

Enne koolituse algust täidavad osalejad interneti keskonnas EPIC (Electronic Profile Information Centre) eestikeelse DiSC käitumisprofiili. See on aluseks osalejate muutuste algatamise, kandieerimisdokumentide koostamise ja uute eesmärkide seadmise protsessis. 

Iga osaleja saab koolitusel endale 20-lk. personaalse rapordi, mille näidisprofiiliga saate tutvuada SIIT.

Koolitaja Marju Koor (MSc) on psühholoog, suhtlemis- ja motivatsioonitreener ning DiSC-sertifitseeritud kasutaja,  kes 15 a. jooksul on töötanud nii kõrgkoolis õppejõu kui psühholoogina, nõustanud erakliente ja ettevõtjaid suhete-, suhtlemise- motiveerimise ja töökvaliteedi parendamise eesmärgil läbi vaimse tervise toetamise. 

Viimased 10 a. tegutsenud eraettevõtjana, kes käesolevalt on Eesti Töötukassa koolituspartner ja individuaalnõustamiste läbiviimise teenusepakkuja Tallinnas, Tartus, Haapsalus, Pärnus, Viljandis, Võrus ja Põlvas. Paralleelselt viib läbi sisekoolitusi erinevates organisatsioonides suhtlemiskompetentsuse suurendamise ja vaimse tervise toetamise teemadel. 

Koolituste läbiviimisel kasutab nii tõenduspõhiseid meetodeid, kui palju kogemuspõhiseid näiteid (tööotsijate nõustamisest tulenevalt) ja praktilisi harjutusi, mis annavad osalejatele mitmekülgseid võimalusi leida just endale sobivad meetodid jätkuvaks enesearengu toetamiseks.

Scroll to Top