Mälu ja mõtlemine

6 ak.t

* töötajad, kes peavad orienteeruma igapäevases infokülluses
* gümnaasiumis, kutse- v. kõrgkoolis õppijad
* erinevatel täienduskoolitustel osalevad õppijad ja huvilised, kes soovivad parendada oma mälu
* õpetajad, koolitajad ja mentorid, kes soovivad, et nende poolt edastatu paremini meelde jääks,

“Mälu on imepärane organ – alustab tööd kohe, kui ärkame ja ei lõpeta enne, kui jõuame tööle” /Robert Frost, Ameerika luuletaja/
Kellel ei oleks mõni päev tundunud, et mälu veab alt või et ei jaksa enam aju kurnata, sest liiga palju tähelepanu läheb nö “auru” peale. Inimese aju on kõige “kallim” organ. See nõuab pidevalt energiat, mida keha lihtsalt ei suuda toota. Lisaks on maailm ümberringi muutunud viimaste aastakümnetega suureks infomüraks ja meie peame selle sees suutma teha õigeid valikuid ning otsuseid. Selleks, et suudaksid paremini kasutada oma mäluressurssi ning olla keskendunud ning efektiivne ajaplaneerija, oleme koostanud Sulle 3-päevase treeningprogrammi, mille 1. osa teemaks on “Mälu ja mõtlemine”

Lisaväärtusena on koolitusel osalejatel võimalik osta soodushinnaga koolitaja Tauri Tallermaa värskelt ilmunud raamat “Ajulugu”

Eesmärk: õppida kasutama erinevaid meelespidamise võtteid; saada teadlikumaks, kuidas hoida oma head vaimset töövõimekust 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saanud teada, kuidas aju töötab ja mälu toimib 

 • omandanud oskuse olulist infot paremini meelde jätta 

 • saanud eeldused ennast teistele meeldejäävaks teha 

 • omandanud peamised mälutehnikad 

 • saanud kaasa soovitused, kuidas edaspidi mälu parandada 


Teemad:

 • Mälu võimed ja liigid. Mis on aju, kuidas ta meelde jätab? Kuidas toimub meeldetuletamine?
 • Mälutest e. kuidas me täna meelde jätame?
 • 7 tüüpilist mäluprobleemi 

 • Meeldejätmise protsess: millest sõltub tähelepanu, arusaamine ja mõistmine.
 • Seoste loomine: esimene meeldejätmise reegel, seosteloomise võimalused paremaks meeldejätmiseks.
 • Kujutlusvõime: teine meeldejätmise reegel; kuidas kujutlusvõimet treenida? Harjutused kujutlusvõime avastamiseks, elavdamiseks ja treenimiseks.
 • Asukoht: kolmas meeldejätmise reegel; teekonna meetod.
 • Kordamine, mnemoonika ja süsteemid. 
 • Meeldejätmise protsess. Kuidas kasutada õpitud tehnikaid ja olemasolevaid sisemisi ressursse erineva info salvestamiseks?
  Kuidas talletada nii, et hiljem kindlasti meelde tuleks?
 • Nimede ja nägude meeldejätmine: keskendumine ja seoste loomine.

Koolitus toimub praktilise seminarina, kus teoreetiline osa vaheldub harjutuste, kogemuste vahetamise ja diskussiooniga. Koolituse raames:

 • kasutad erinevaid mälutehnikaid,
 • teed teste ja harjutusi isikliku kogemuse saamiseks,
 • saad nõuandeid igapäevase mõttetegevuse süstematiseerimiseks ja parendamiseks.

Koolitaja: Tauri Tallermaa 

Hariduselt raamatupidaja, aga töökogemusi nii finants- kui turundusmaailmast. 2001.aastast liitusin Kiirlugemiskool OÜ meeskonnaga ning aasta hiljem, pärast kohtumist 8-kordse mälu maailmameistri Dominic O’Brieniga, omandasin tehnikad ja hakkasin mälutreeninguid tegema. Mälu teemad seonduvad esmalt tähelepanu ja keskendumisvõimega, mistõttu on üha suurem fookus läinud tänases kiires maailmas nende omaduste treenimisele. Lisaks süsteemne mõtlemine ja kordamine, suhtlemine ja müük, läbirääkimised ja enesekehtestamine, õppimine ja õpetamine. 17 aasta jooksul on koolitustel osalejateks olnud nii eraisikud, eraettevõtted kui riigiasutused. 

Scroll to Top