Mälu ja keskendumine

Sügis 2021

150 + km

7 ak.t

Kõik teised huvilised, kes soovivad parandada oma mälu ja keskendumisvõimet, et olla tööalaselt efektiivsem.

“Mälu on imepärane organ – alustab tööd kohe, kui ärkame ja ei lõpeta enne, kui jõuame tööle” /Robert Frost, Ameerika luuletaja/

 
Igapäevases kiires elutempos võib meie peast päeva jooksul läbi käia kuni 50 000 mõtet. Oled ehk olnud olukorras, kus pead korraga tegelema mitme asjaga ning üha sagedamini tunned, et ei saa sellega hakkama, sest Sul on raske keskenduda ja kõik vajalik ei jää meelde. Miks see nii on ja kuidas “ellu jääda” kui pead oma töös meelde jätma ja keskenduma korraga mitmele asjale, saad teada koolitusele “Mälu ja keskendumine”.
 
Eesmärk: praktiseerida erinevaid meelespidamise võtteid ja keskendumist suurendavaid tehnikaid; saada teadlikumaks, kuidas hoida oma töövõimekust kiires töötempos. 
 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas aju töötab ja mälu toimib
 • omandanud oskuse olulist infot paremini meelde jätta 
 

 • omandanud peamised mälutehnikad 

 • saanud kaasa soovitused, kuidas edaspidi mälu parandada
 • oskab keskenduda kõige olulisemale tegevusele,
Teemad: 
 • Mälu võimed ja liigid. Mis on aju, kuidas ta meelde jätab? Kuidas toimub meeldetuletamine?
 • Mida teha, et keskenduda alati olulistele mõtetele ja tegevustele;
 • Mälutest e. kuidas me täna meelde jätame? 7 tüüpilist mäluprobleemi 
ja 7 töövahendit, mis aitavad sul keskendumist parandada ja arendada;
 • Meeldejätmise protsess: millest sõltub tähelepanu, arusaamine ja mõistmine.
 • Seoste loomine: esimene meeldejätmise reegel, seosteloomise võimalused paremaks meeldejätmiseks.
 • Kujutlusvõime: teine meeldejätmise reegel; kuidas kujutlusvõimet treenida? Harjutused kujutlusvõime avastamiseks, elavdamiseks ja treenimiseks.
 • Asukoht: kolmas meeldejätmise reegel; teekonna meetod.
 • Kordamine, mnemoonika ja süsteemid. 
 • Meeldejätmise protsess. Kuidas kasutada õpitud tehnikaid ja olemasolevaid sisemisi ressursse erineva info salvestamiseks?
  Kuidas talletada nii, et hiljem kindlasti meelde tuleks?
 • Nimede ja nägude meeldejätmine: keskendumine ja seoste loomine.
 • Mismoodi olla alati 100% kohal ja saavutada iga päev natuke paremaid tulemusi kui eile?

Koolitus toimub praktilise seminarina, kus teoreetiline osa vaheldub harjutuste, kogemuste vahetamise ja diskussiooniga. Koolituse raames:

 • kasutad erinevaid mälu- ja keskendumistehnikaid,
 • teed teste ja harjutusi isikliku kogemuse saamiseks,
 • saad nõuandeid igapäevase mõttetegevuse süstematiseerimiseks ja parendamiseks.

Koolitaja: Tauri Tallermaa 

Hariduselt raamatupidaja, aga töökogemusi nii finants- kui turundusmaailmast. 2001.aastast liitusin Kiirlugemiskool OÜ meeskonnaga ning aasta hiljem, pärast kohtumist 8-kordse mälu maailmameistri Dominic O’Brieniga, omandasin tehnikad ja hakkasin mälutreeninguid tegema. Mälu teemad seonduvad esmalt tähelepanu ja keskendumisvõimega, mistõttu on üha suurem fookus läinud tänases kiires maailmas nende omaduste treenimisele. Lisaks süsteemne mõtlemine ja kordamine, suhtlemine ja müük, läbirääkimised ja enesekehtestamine, õppimine ja õpetamine. 17 aasta jooksul on koolitustel osalejateks olnud nii eraisikud, eraettevõtted kui riigiasutused. 

Koolitusel on võimalik soodushinnaga osta T.Tallermaa 2019 a. ilmunud raamatut “Ajulugu”

Scroll to Top