Koolituskalender

22.08.2019

19.08.2019

26.08.2019

28.08.2019

17.09.2019

09.2019

09.2019

09.2019

09.2019

09.2019

09.2019

 

Tegevusjuhendaja koolitus

Täiskasvanute koolitaja koolitus

Eneseanalüüs ja -motiveerimine DiSC mudeli põhjal

Suhtlemine lapsevanema ja lapsega

Eneseanalüüs ja -motiveerimine DiSC mudeli põhjal

Kliendisuhtlus DiSC mudeli põhjal

Keerukad olukorrad koolitusel: psüühikahäired ja kriisireaktsioonid

Õpilase vaimse tervise toetamine

Koolitaja eneseanalüüs ja -areng DiSC mudeli põhjal

Töökiusamine ja -stress: kuidas ära tunda ja lahendusi leida!

Nõustamisoskuste treening abistajatele

 

Tartu

Tartu

Tartu

Tartu

Tallinn

Tartu

Tartu

Tartu

Tartu

Tartu

Tartu