TEGEVUSJUHENDAJA KOOLITUS (Tallinn)

ÜLDINFO

Hind

1490 € + KM

Asukoht

Tiigi 61b, Tartu
Jagan
Email

Sihtgrupp: tegevusjuhendaja tööst huvitatud inimesed ja/või psüühilise erivajadusega inimestega kokku puutuvad inimesed, kes vajavad täiendavaid teoreetilisi teadmisi ja oskusi.

Eesmärk: koolituse läbinu järgib oma töös erihoolekandesüsteemi toimimise põhimõtteid ja rakendab kliendi arengust ja tegevusvõime tasemest lähtuvalt erihoolekandeteenuseid, et tagada kliendile vaimselt ja füüsiliselt sobiv elukeskkond.    

Koolitusteemad:

 • psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne. 
 • Eetika hoolekandes.
 • Arengupsühholoogia alused ja arenguvaldkondade iseärasused puuetega inimestel.
 • Meeskonnatöö alused.
 • Erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad: psüühikahäired, vaimupuue, liitpuue.
 • Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega.
 • Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus.
 • Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid.
 • Tegevuse analüüs ja kohandamine. Tegevusvõime hindamine.
 • Klienditöö meetodid.
 • Peamised töövõtted igapäevases hoolduses. Tegevusplaani koostamine.
 • Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused.
 • Esmaabi väljaõpe.
 • Spetsiifilised oskused klienditöös: rühmatöö, probleemse käitumise juhtimine. 
 • Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus.
 • Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös.
 • Praktika. Lõputöö. 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab erihoolekandesüsteemi olemust;
 • rakendab erihoolekandeteenuseid lähtuvalt kliendi arengust ja tegevusvõime tasemest;
 • valdab klienditöö enimlevinud meetodeid;
 • kasutab spetsiifilisi meetodeid klienditöös;
 • oskab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani;
 • hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi.

Õpitulemuste hindamise viis:

 • õpilane on osalenud vähemalt 80% õppetööst
 • esitanud praktilised tööd (sh. puudumiste kompenseerimine täiendava kodutööga

Hindamismeetodid ja kriteeriumid. 

 • Hindamismeetod 1: tegevusplaani koostamine ja suuline kaitsmine. 
 • Hindamiskriteerium 1: nõuetekohase tegevusplaani koostamine ning suuline kaitsmine positiivsele tulemusele. Tegevusplaan koosneb järgmistest komponentidest: teenust saava isiku vaatlusraport; rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärkide loetelu, alaeesmärgid; kokkulepped, tegevused alaeesmärkide saavutamiseks; tulemuste hindamine. 
 • Hindamismeetod 2: praktilised situatsioonülesanded. 
 • Hindamiskriteerium 2: juhendaja poolt etteantud situatsioonide lahendamine.  
 • Hindamismeetod 3: erinevad esmaabiülesanded. 
 • Hindamiskriteerium 3: esmaabi testi sooritamine positiivsele tulemusele.  

Tunnistus ja tõend: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta. 

16 õppetundi kestva esmaabi mooduli eduka läbimise korral väljastatakse osalejale esmaabi-alaseid baasteadmisi kinnitav tunnistus, kas eraldi dokumendina või kantakse informatsioon esmaabimooduli läbimise kohta tegevusjuhendaja koolituse tunnistusele.


Koolitajad

 • Irina Soldatova
  Irina Soldatova
 • Marju Koor
  Marju Koor

  Marju on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud aastast 2005 psühholoogi ja koolitajana. Hilisemalt omandanud ka suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni ning DiSC sertifitseeritud nõustaja õigused. Aastast 2014 on Marju 6. taseme täiskasvanute koolitaja.
  Marju peamised koolitusteemad on: suhtlemis- ja motivatsioonitreeningud, inimestevaheliste suhete parandamine erinevates (töö)keskkondades; stressi- ja läbipõlemise ennetamine/toimetulek, vaimse tervise toetamine. Marju on töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilasnõustajana, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas psühholoogia-, suhtlemis- ja stressijuhtimisteemade õppjõuna. Käesolevalt viib läbi koolitusi tervishoiutöötajatele Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuses ning sisekoolitusi haridusasutustes ja teistes avaliku ja erasektori organisatsioonides. “Hindan kõrgelt kogemuspõhist õpet: leiad minu koolitustelt palju juhtumianalüüse, arutelusid ja praktilisi näiteid, mille põhjal saad uus teadmisi ja oskusi praktikas kohe rakendada.”
  “Ära mine rada mööda, vaid mine sealt, kus seda pole ja loo oma rada”

Registreeru sündmusele

Saadaval Kohti: 5
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Karolina Kamenik

Koolitusjuht

Karolina Kamenik
+372 521 5046
koolitused@jako.ee

Koolituse üldkorraldus

Tasumine: koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.

Koolitusest loobumine:

 • palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust aadressil koolitused@jako.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
 • Kui teatate mitteosalemisest 1 – 6 tööpäeva enne koolitust, kuulub tasumisele 50% arvest.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Osalemise tingimused:

 

Tutvu lähemalt õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi alustega.

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Vaata lähemalt koolituskaardi infot SIIT 

See veebisait kasutab küpsiseid ja küsib teie sirvimiskogemuse parandamiseks teie isikuandmeid.

Sisekoolituse Tellimine