Statistika

Jaanuaris toimus koolitusi mahus 68 tundi, kus osales kokku 60 inimest. Peamised käsitletud teemad: täiskasvanute koolitajate väljaõpe; tööstress ja – kiusamine; eneseareng ja -motivatsioon; muutuv haridussüsteem

Psühholoogilisi individuaalnõustamisi toimus mahus 102 tundi.

Veebruaris toimus koolitusi mahus 104 tundi, kus osales kokku 93 inimest. Peamised käsitletud teemad: täiskasvanute koolitajate väljaõpe; tööstress ja – kiusamine; eneseareng ja -motivatsioon; kliendisuhtlus ja suhtlemine probleemse lapsega. 

Psühholoogilisi individuaalnõustamisi toimus mahus 113 tundi.

Märtsis toimus koolitusi mahus 88 tundi, kus osales kokku 162 inimest. Peamised käsitletud teemad: täiskasvanute koolitajate väljaõpe; patsiendiga suhtlemine ja motiveerimine; suhtluskonfliktid meeskonnas; keerukad olukorrad koolitusel; laste seksuaalkasvatus. 

Psühholoogilisi individuaalnõustamisi toimus mahus 150 tundi.

Scroll to Top