Sisekoolitused ettevõtetele


Enesearengu ja -motivatsiooni töötoad ettevõtete suvepäevadeks!

Suvised meeskonnaüritused pakuvad töötajatele kindlasti palju positiivseid emotsioone ja inspiratsiooni uute eesmärkide poole püüelda. Soovime Sinu suvepäevadele lisada ka väikese haridusliku "süsti", et suurendada töötajate tulemuslikkust veelgi. Selleks pakume Sulle töötubasid järgmistel teemadel:

 • Stress meis ja meie ümber: esmased märgid emotsionaalsel ja käitumuslikul tasandil, mis viitavad ülekoormusele ja võimalikule stressile. Mis vahe on stressil, depressioonil ja läbipõlemisel: mis seda põhjustavad; millised on lühi- ja pikaajalised tagajärjed. Soovi korral osalejate stressi – ja/või läbipõlemise taseme määratlemine.
 • Kuidas meie keha meile märku annab? Millised psühhosomaatilised sümptomid viitavad stressile ja milleni see võib viia läbi praktiliste näidisjuhtumite?
 • Personaalsed stressiallikad alateadlikul tasandil, mis võivad mõjutada töötegemist. Isiksuseomadused (nt. enesehinnang, perfektsionism, neurootilisus jne.) ja “lapsepõlv” kui stressi süvendavad tegurid. Mida saab muuta ja kuidas?
 • Kuidas “lugeda” kolleegide käitumist (DiSC-mudelist lähtuvalt) ja vähendada inimestevahelisi pingeid e. millised on inimkäitumiste varjatud saladused. “Müra” omavahelises suhtluses ja selle vähendamine.
 • Suhtlemistehnikad toimetulekuks erinevate isiksusetüüpidega (nt. manipulaatorid, rahulolematud, verbaalselt agressiivsed) ning parema koostöö saavutamisvõimalused eri käitumisstiilide puhul nii töö- kui isiklikus elus.
 • Meeskond kui ressurss: eriarvamuste (v. konfliktide) lahendamist takistavad tegurid ja nendega toimetulek indiviidi ja meeskonna tasandil. Ühtsete eesmärkide nimel töötamine e. “meie-tunde” tugevdamine.
 • Uskumused, hoiakud, eelarvamused – nende aluseks olevad põhimõtted, päritolu ja muutmisvõimalused stressi paremaks juhtimiseks. Sokraatiline eneseküsitlemine uute perspektiivide nägemiseks. Töö ja eraelu tasakaalu parendamine. 
 • “Mugavustsoon” – kuidas ära tunda, mis takistab meid sealt väljumast, mis aktiveerib muutusi algatama. “Gremlinid” meie sees ja nende purustamine.
 • Enesemotiveerimine: kuidas leida ja aktiveerida sisemisi ressursse, et säilitada v. suurenada töömotivatsiooni. Tähelepanu ja keskendumisvõime suurendamine.
 • Emotsioonid meie elus e. kuidas tekivad ja süvenevad negatiivsed emotsioonid (nt. viha, süütunne, abitus, hirm, alaväärsus jne.) – kuidas neid ära tunda ja mida nad meile õpetavad.
 • Emotsioonide aluseks olevad irratsionaalsed mõtted ( “Ma ei saa millegagi hakkama”, “Ma pole midagi väärt”, “Keegi ei hooli minust” jne.), mis kõigutavad igapäevast tasakaalu. Psühholoogiline “kiirabi” mõtete ratsionaliseerimiseks – võtteid psühholoogide tööriistakastist.
 • Parema enesekontrolli saavutamine keerulistes olukorrades läbi kunstiteraapia ja teadveloleku (mindfulness) võtete.
 • Töötubade kestvus: 1,5 – 2 tundi. 
 • Töötubade läbiviijad on psühholoogid ja draama-/improteatri läbiviijad.
 • Töötubasid saab pakkuda kuni 200 töötajaga ettevõttele. Konkreetne ajagraafik koostatakse koostöös tellijaga.