Õpilase motiveerimise nipid

 • Maht: 7 ak. tundi
 • Sisekoolituse grupi suurus: max 25 in.
 • Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid

Eesmärk: analüüsida motivatsioonilanguse põhjuseid ja motiveerimise põhimõtteid ning planeerida õpilase käitumismuutuste algatamiseks ja säilitamiseks vajalikke sekkumistehnikaid.

 • motivatsioonilanguse nähtavad ja varjatud põhjused ning õpetaja vastutus ja pädevus õpilase abistamisel;
 • motiveerimise olemus: eeldused, võimalused ja tagajärjed. Vastupanus oleva lapse või -vanema motiveerimine (sh. muutmist vajava käitumise teadvustamine); autonoomia austamine ja toetamine.
 • käitumismuutuse algatamine: soovide, vajaduste ja ressursside kaardistamine. Inimkäitumise muutumise protsess: etapid ja suhtlemistehnikate kasutamine igas etapis. Õpilase “mugavustsoonist” väljatoomine.
 • “õiged küsimused” õpilase avamiseks ja mõtlemapanemiseks. Kontakti loomise olulisus ja võimalused motiveerimisel; suhtlemistõkked ja nende pärssiv mõju sisemise motivatsiooni algatamisel.
 • aktiivse kuulamise tehnikate kasutamine motivatsiooni suurendamisel ja praktiline rakendamine osalejate juhtumite baasil. Sokraatiline küsitlemine
 • madala enesehinnanguga õpilase motivatsiooni toetamine
 • õpetaja eneseabi olukorras, kus motiveerimine ebaõnnestub nt. õpilase pereprobleemide tõttu. Töömotivatsiooni säilitamise võtted.

Koolitusel osaleja:

 • analüüsib motivatsioonilanguse põhjuseid ja kirjeldab motiveerimise põhimõtteid;
 • planeerib iseenda tegevusi (sh. sekkumisvõimalusi) igas käitumismuutuse tsükli etapis;
 • kasutab situatsioonülesandes õpilase motivatsiooni suurendavaid suhtlemistehnikaid;
 • praktiseerib koolitussituatsioonis sokraatilise küsitlemise tehnikaid ning seab personaalsed eesmärgid nende rakendamiseks igapäevatöös.
 • analüüsib iseenda sisemist motivatsiooni ja kaardistab lisaressursse keerulistes olukordades toimetulekuks.