Õpilase motiveerimise nipid

155 + KM

Sihtgrupp: õpetajad, tugispetsialistid ja lapsevanemad

Maht: 7 akadeemilist tundi

Eesmärk: analüüsida motivatsioonilanguse põhjuseid ja motiveerimise põhimõtteid ning planeerida õpilase käitumismuutuste algatamiseks ja säilitamiseks vajalikke sekkumistehnikaid.

Koolitusel osaleja:

 • analüüsib motivatsioonilanguse põhjuseid ja kirjeldab motiveerimise põhimõtteid;
 • planeerib iseenda tegevusi (sh. sekkumisvõimalusi) igas käitumismuutuse tsükli etapis;
 • kasutab situatsioonülesandes lapse motivatsiooni suurendavaid suhtlemistehnikaid;
 • praktiseerib koolitussituatsioonis sokraatilise küsitlemise tehnikaid ning seab personaalsed eesmärgid nende rakendamiseks igapäevatöös.
 • analüüsib iseenda sisemist motivatsiooni ja kaardistab lisaressursse keerulistes olukordades toimetulekuks.

Teemad: 

 • motivatsioonilanguse nähtavad ja varjatud põhjused ning õpetaja vastutus ja pädevus õpilase abistamisel;
 • motiveerimise olemus: eeldused, võimalused ja tagajärjed. Vastupanus oleva lapse või -vanema motiveerimine (sh. muutmist vajava käitumise teadvustamine); autonoomia austamine ja toetamine.
 • käitumismuutuse algatamine: soovide, vajaduste ja ressursside kaardistamine. Inimkäitumise muutumise protsess: etapid ja suhtlemistehnikate kasutamine igas etapis. Õpilase “mugavustsoonist” väljatoomine.
 • “õiged küsimused” õpilase avamiseks ja mõtlemapanemiseks. Kontakti loomise olulisus ja võimalused motiveerimisel; suhtlemistõkked ja nende pärssiv mõju sisemise motivatsiooni algatamisel.
 • aktiivse kuulamise tehnikate kasutamine motivatsiooni suurendamisel ja praktiline rakendamine osalejate juhtumite baasil. Sokraatiline küsitlemine
 • madala enesehinnanguga õpilase motivatsiooni toetamine
 • õpetaja eneseabi olukorras, kus motiveerimine ebaõnnestub nt. õpilase pereprobleemide tõttu. Töömotivatsiooni säilitamise võtted.

 

Koolitaja Marju Koor on psühholoog, suhtlemis- ja motivatsioonitreener, kes oma igapäevases nõustamistöös puutub sageli kokku madala v. puuduva motivatsiooniga lastega. Koolitusel jagatakse praktilisi näpunäiteid tehnikatest ja meetoditest, mida koolitaja viimase 13 a. jooksul on ise laste motiveerimisel kasutanud. Viiakse läbi praktilisi harjutusi erinevate sekkumiste edukamaks rakendamiseks kooli- ja kodukeskkonnas. 

Scroll to Top