Õpetaja enesehoidmine

 • Maht: 7 ak. tundi
 • Grupi suurus: max 25 in.
 • Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid
 • Maksumus grupile: 600€ + km

Eesmärk: anda ülevaade pingete sügavamatest tekkepõhjustest ja pakkuda osalejatele praktilisi võtteid emotsionaalsete ja füüsiliste stressoritega toimetulekuks.

 • esmased märgid emotsionaalsel ja käitumuslikul tasandil, mis viitavad ülekoormusele ja võimalikule stressile, depressioonile või läbipõlemisele;
 • kuidas füüsiline keha annab märku, et midagi on valesti e. kuidas lugeda erinevaid signaale;
 • millised on meie alateadlikud hirmud, lahendamata probleemid ja mõttemustrid, mis otseselt või kaudselt mõjutavad igapäevast toimetulekut; osalejate alateadlike pingeallikate kaardistamine ja mõjutegurite esiletoomine nende igapäevaelus.
 • isikliku ja tööelu tasakaal: vastastikune mõju ja toimetulekuvõimalused kasutades erinevaid psühhoteraapia võtteid;
 • emotsioonid ja mõtted: kuidas tekivad ja süvenevad negatiivsed tunded (nt. viha, süütunne, abitus, hirm, alaväärsus jne.) ning kuidas neid mõtete ja käitumise tasandil mõjutada ja muuta;
 • enesemotiveerimine: kuidas leida ja aktiveerida sisemisi ressursse, et säilitada või suurendada töömotivatsiooni. Uute eesmärkide leidmine. Alternatiivsed tehnikad pingetega toimetulekuks (lõõgastus, värvi- ja lõhnateraapia, enesesisendused jne).

Koolitusel osaleja:

 • oskab märgata emotsionaalseid, füüsilisi ja käitumuslikke sümptomeid, mis viitavad ülekoormusele.
 • teadvustab iseenda alateadlikke hirme ja pingeolukorras aktiveeruda võivaid stressiallikaid
 • oskab kaardistada negatiivsete emotsioonide aluseks olevaid ebaratsionaalseid mõtteid ning kasutada lihtsamaid teraapiavõtteid mõtete tasakaalustamiseks
 • teab enesemotiveerimise põhimõtteid, muutuste tsüklid ning oskab aktiveerida sisemisi ressursse “mugavustsoonist” väljatulemiseks” ja planeerida tegevusi vajalike käitumismuutuste algatamiseks
 • teab alterantiivseid tehnikaid pingetega toimetulekuks ja oskab 1- 2 neist igapäevaselt kasutada.