Pedagoogidele

Õpilase motiveerimise nipid

Eesmärk: analüüsida motivatsioonilanguse põhjuseid ja motiveerimise põhimõtteid ning planeerida õpilase käitumismuutuste algatamiseks ja säilitamiseks vajalikke sekkumistehnikaid

Suhtlemine lapsevanema ja lapsega

Eesmärk: analüüsida lapsevanema(te) ja lapse erinevate käitumismustrite põhjuseid ja planeerida koostööd ja vajalikke käitumismuutusi soodustavaid sekkumistehnikaid läbi erinevate suhtlemis- ja motiveerimistehnikate.

Suhtlemine probleemse lapsega