Pedagoogidele

Õpilase motiveerimise nipid

Eesmärk: anda ülevaade motiveerimise põhimõtetest, võimalustest ja tehnikatest. Praktiseerida suhtlemistehnikaid, mis aitavad õpilasel paremini jõuda sisemiste motivatsiooniallikateni ning algatada oma elus vajalikke muutusi.

Lisainfo…

Suhtlemine probleemse lapsega

Eesmärk: anda osalejatele ülevaade õpilase probleemse käitumise põhjustest ja õpetaja toimetulekuvõimalustest; parendada õpetaja eneseabi ja suhtlemistehnikaid, mis vähendavad lapse probleemse käitumise esinemissagedust; õpetada psühholoogilisi tehnikaid lapse enesehinnangu paremaks toetamiseks.

Lisainfo…

Õpetaja enesehoidmine

Eesmärk: anda ülevaade pingete sügavamatest tekkepõhjustest ja pakkuda osalejatele praktilisi võtteid emotsionaalsete ja füüsiliste stressoritega toimetulekuks.

Lisainfo…