Hooldustöötaja koolitus (tase 3)

Üldinfo

Kuupäev

05.01.22 - 21.03.22

Hind

1440 € + KM

Asukoht

Odra 16, Tallinn

Time

Maht: 244 tundi (228 t auditoorsed õpet, sh. 80 tundi praktikat + 16 iseseisvat tööd)
All of the day
Share on facebook
Jagan

Sihtgrupp
Hooldaja tööst huvitatud inimesed ja juba praktiseerivad hooldustöötajad, kes vajavad hooldustöötaja 3. taseme kutsestandardi kompetentside saavutamiseks täiendavaid teoreetilisi teadmisi ja oskusi.

Eesmärk: Koolituse läbinu järgib oma töös hoolekandesüsteemi toimimise põhimõtteid ja sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit; korraldab patsiendi/kliendi seisundist ja vajadustest lähtuvalt hooldustegevusi ning loob talle vaimselt ja füüsiliselt sobiva elukeskkonna.

Koolitusteemad:

 • Tervishoiu- ja sotsiaalhooleande teenuste osutamise põhimõtted; hooldustöötaja kutse- eetika
 • Hoolduse alused. Hooldustoimingud avahoolduses.
 • Anatoomia- füsioloogia. Patoloogia.
 • Haigusõpetus. Tervisliku toitumise alused.
 • Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ja abistamine.
 • Ergonoomika ja hooldusvahendid.
 • Ravimiõpetuse alused: mõisted, kasutusjuhised, ravivormid.
 • Arengu- ja suhtlemispsühholoogia. Meeskonnatöö.
 • Suhtlemine dementsussündroomiga inimesega.
 • Surija hooldus ja lähedase juhendamine selles protsessis.
 • Kriisipsühholoogia põhimõtted: etapid ja hooldustöötaja tegevus igas etapis.
 • Majapidamistööde korraldmine: üldised põhimõtted, korrastustööde planeerimine ja
  läbiviimine. Kaasaegsed korrastus- ja koduhooldusvahendid.
 • Esmaabi.
  Koolituse tulemusena osaleja:
 • Järgib kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid
 • koostab abivajaja hooldamiseks vastava plaani
 • teab, kuidas toetada ja abistada abivajajat elu korraldamisel
 • lähtub oma töös abivajajast ja tema vajadustest
 • hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ja vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga
  suhtlemisel
 • oskab hoolitseda abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise
  eest
 • oskab anda esmaabi

Õpitulemuste hindamise viis:

Hindamismeetod 1: kirjaliku eneseanalüüsi esitamine töökogemuse põhjal

Hindmiskriteerium:

 • kirjeldab, analüüsib ja põhjendab oma töökogemust (läbi praktiliste näidete) tööosade kaupa lähtuvalt hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidest
 • vormistab eneseanalüüsi vastavalt kutse andja (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon) avaldatud hindamisstandardile.

Hindamismeetod 2: praktilised situatsioonülesanded Hindamikriteerium: juhendaja poolt etteantud situatsioonide lahendamine
Hindamismeetod 3: esmaabi test Hindmiskriteerium: testi sooritamine positiivsele tulemusele.

Tunnistus ja tõend: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Esmaabi mooduli eduka läbimise korral väljastatakse osalejale esmaabi-alaseid baasteadmisi kinnitav tunnistus, kas eraldi dokumendina või kantakse informatsioon esmaabimooduli läbimise kohta hooldustöötaja koolituse tunnistusele.


Koolitajad

 • Maiken Jaanisk
  Maiken Jaanisk

  Maiken on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistrantuur ning täiendavalt õppinud ämmaemandust, sotsiaaltööd ja hooldustööd. Aastast 2000 aktiivne koolitaja meeskonnatöö, suhtlemise-, arengu- ja kriisipsühholoogia, kliinilise psühholoogia, geriaatria ja erivajadustega inimeste toetamise teemadel. Psühholoogina alustas tööd Tartu Vanglas selle tegevuse alguses. Aastast 2004 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõud. Aastatel 2007- 2019 Tervishoiu Kõrgkoolis kvaliteedijuht. Aastast 2017 omab hooldustöötaja kutsetunnistust, tase 4. Aastast 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajate juhtiv-õpetaja. Osalenud paljudes arendusprojektides ja programmides, e-kursuste, õppekavade, koolitusmaterjalide väljatöötamises ja koostamises.

 • Marju Koor
  Marju Koor

  Marju on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud aastast 2005 psühholoogi ja koolitajana. Hilisemalt omandanud ka suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni ning DiSC sertifitseeritud nõustaja õigused. Aastast 2014 on Marju 6. taseme täiskasvanute koolitaja.
  Marju peamised koolitusteemad on: suhtlemis- ja motivatsioonitreeningud, inimestevaheliste suhete parandamine erinevates (töö)keskkondades; stressi- ja läbipõlemise ennetamine/toimetulek, vaimse tervise toetamine. Marju on töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilasnõustajana, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas psühholoogia-, suhtlemis- ja stressijuhtimisteemade õppjõuna. Käesolevalt viib läbi koolitusi tervishoiutöötajatele Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuses ning sisekoolitusi haridusasutustes ja teistes avaliku ja erasektori organisatsioonides. “Hindan kõrgelt kogemuspõhist õpet: leiad minu koolitustelt palju juhtumianalüüse, arutelusid ja praktilisi näiteid, mille põhjal saad uus teadmisi ja oskusi praktikas kohe rakendada.”
  “Ära mine rada mööda, vaid mine sealt, kus seda pole ja loo oma rada”

Registreeru sündmusele

Saadaval Kohti: 30
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Koolitusjuht

Karolina Kamenik
+372 521 5046
koolitused@jako.ee
Karolina Kamenik

Koolituse üldkorraldus

Tasumine: koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.

Koolitusest loobumine:

 • palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust aadressil koolitused@jako.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
 • Kui teatate mitteosalemisest 1 – 6 tööpäeva enne koolitust, kuulub tasumisele 50% arvest.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Osalemise tingimused:
Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest (siia link: https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-covid-piirangute-korralduse ) tulenevalt on alates 26.08.21 täienduskoolitusel osalejatel vajalik esitada enda vaktsineerituse, Covid-19 läbipõdemise või negatiivse kiirtesti tulemuse tõend.

Immuniseerimist, läbipõdemist või negatiivset testi tõendava COVID tõendi saab luua Eesti patsiendiportaalis digilugu.ee (https://www.digilugu.ee/login ).iirtesti tulemuse tõend.

Tutvu lähemalt õppekorralduse alustega (siia siis link õppekorralduse alustesse)

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Vaata lähemalt koolituskaardi infot (linkida: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart )

See veebisait kasutab küpsiseid ja küsib teie sirvimiskogemuse parandamiseks teie isikuandmeid.