HOOLDUSTÖÖTAJA KOOLITUS (Tartu)

ÜLDINFO

Hind

1490 € + KM

Asukoht

Tiigi 61b, Tartu
Jagan
Email

Sihtgrupp: hooldaja tööst huvitatud inimesed ja juba praktiseerivad hooldustöötajad, kes vajavad hooldustöötaja 3.taseme kutsestandardi  kompetentside saavutamiseks täiendavaid teoreetilisi teadmisi ja oskusi.

Eesmärk: koolituse läbinu järgib oma töös hoolekandesüsteemi toimimise põhimõtteid ja sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit; korraldab patsiendi/kliendi seisundist ja vajadustest lähtuvalt hooldustegevusi ning loob talle vaimselt ja füüsiliselt sobiva elukeskkonna.    

Koolitusteemad:

 • tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste osutamise põhimõtted; hooldustöötaja kutse-eetika. 
 • Hoolduse alused. Hooldustoimingud avahoolduses.
 • Anatoomia- füsioloogia. Patoloogia. 
 • Haigusõpetus. Tervisliku  toitumise alused.
 • Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ja abistamine.
 • Ergonoomika ja hooldusvahendid.
 • Ravimiõpetuse alused: mõisted, kasutusjuhised, ravivormid.
 • Arengu- ja suhtlemispsühholoogia. Meeskonnatöö.
 • Suhtlemine dementsussündroomiga inimesega.
 • Surija hooldus ja lähedase juhendamine selles protsessis.
 • Kriisipsühholoogia põhimõtted; etapid ja hooldustöötaja tegevus igas etapis. 
 • Majapidamistööde korraldamine: üldised põhimõtted, korrastustööde planeerimine ja läbiviimine.
 • Kaasaegsed korrastus- ja koduhooldusvahendid.
 • Esmaabi.
 • Praktika.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • järgib kutse-eetikat ja hoolekandetöö õiguslikke aluseid;
 • koostab abivajaja hooldamiseks vastava plaani;
 • teab, kuidas toetada ja abistada abivajajat elu korraldamisel;
 • lähtub oma töös abivajajast ja tema vajadustest;
 • hindab abivajaja sotsiaalset võrgustikku ja vajadusel abistab suhtlusvõrgustikuga suhtlemisel;
 • oskab hoolitseda abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest;
 • oskab anda esmaabi. 

Õpitulemuste hindamise viis:

 • õpilane on osalenud vähemalt 80% õppetööst
 • esitanud praktilised tööd (sh. puudumiste kompenseerimine täiendava kodutööga

Hindamismeetodid ja kriteeriumid. 

 • Hindamismeetod 1: kirjaliku eneseanalüüsi esitamine töökogemuse põhjal. 
 • Hindamiskriteerium 1: kirjeldab, analüüsib ja põhjandab oma töökogemust (läbi praktiliste näidete) tööosade kaupa lähtuvalt hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis kirjeldatud kompetentside. 
 • Hindamismeetod 2: praktilised situatsioonülesanded. 
 • Hindamiskriteerium 2: juhendaja poolt etteantud situatsioonide lahendamine.  
 • Hindamismeetod 3: esmaabi test. 
 • Hindamiskriteerium 3: testi sooritamine positiivsele tulemusele.  

Tunnistus ja tõend: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta. Esmaabi mooduli eduka läbimise korral väljastatakse osalejale esmaabi-alaseid baasteadmisi kinnitav tunnistus, kas eraldi dokumendina või kantakse informatsioon esmaabimooduli läbimise kohta hooldustöötaja koolituse tunnistusele.


Koolitajad

 • Irina Soldatova
  Irina Soldatova
 • Marju Koor
  Marju Koor

  Marju on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud aastast 2005 psühholoogi ja koolitajana. Hilisemalt omandanud ka suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni ning DiSC sertifitseeritud nõustaja õigused. Aastast 2014 on Marju 6. taseme täiskasvanute koolitaja.
  Marju peamised koolitusteemad on: suhtlemis- ja motivatsioonitreeningud, inimestevaheliste suhete parandamine erinevates (töö)keskkondades; stressi- ja läbipõlemise ennetamine/toimetulek, vaimse tervise toetamine. Marju on töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilasnõustajana, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas psühholoogia-, suhtlemis- ja stressijuhtimisteemade õppjõuna. Käesolevalt viib läbi koolitusi tervishoiutöötajatele Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuses ning sisekoolitusi haridusasutustes ja teistes avaliku ja erasektori organisatsioonides. “Hindan kõrgelt kogemuspõhist õpet: leiad minu koolitustelt palju juhtumianalüüse, arutelusid ja praktilisi näiteid, mille põhjal saad uus teadmisi ja oskusi praktikas kohe rakendada.”
  “Ära mine rada mööda, vaid mine sealt, kus seda pole ja loo oma rada”

Registreeru sündmusele

Saadaval Kohti: 5
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Karolina Kamenik

Koolitusjuht

Karolina Kamenik
+372 521 5046
koolitused@jako.ee

Koolituse üldkorraldus

Tasumine: koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.

Koolitusest loobumine:

 • palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust aadressil koolitused@jako.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
 • Kui teatate mitteosalemisest 1 – 6 tööpäeva enne koolitust, kuulub tasumisele 50% arvest.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Osalemise tingimused:

 

Tutvu lähemalt õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi alustega.

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Vaata lähemalt koolituskaardi infot SIIT 

See veebisait kasutab küpsiseid ja küsib teie sirvimiskogemuse parandamiseks teie isikuandmeid.

Sisekoolituse Tellimine