ETTEVÕTLUSKOOLITUS (Tartu)

ÜLDINFO

Hind

1585 € + KM

Asukoht

Zoom + Tiigi 61b, Tartu
Jagan
Email

Sihtgrupp: alustavad või vähesel määral tegutsenud ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma ettevõtlusalaseid teadmisi. 

Eesmärk: juhendada õppijaid ettevõtte käivitamisega kaasnevates valdkondades; toetada nende äriidee vormistamist äriplaaniks, mida soovi korral potensiaalsetele investoritele esitada. 

Koolitusteemad: 

 • Sissejuhatus ettevõtlusesse ja ettevõtjale vajalikud pädevused (motiivid ja tõukejõud; isiksuseomadused ja arengutendetsid)
 • Ideest äriideeni: äriidee leidmine, ärimudeli analüüs ja hindamine.
 • Ettevõtte eesmärgid, strateegia, väärtuspakkumine ja tegevuskava.
 • Ettevõtte juriidilised vormid ja nende eripärad, asukoha ja ärinime valik. 
 • Ettevõtte asutamise etapid. 
 • Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid. 
 • Äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid. 
 • Turg ja kliendid: kliendi profiili, nõudluse ja pakkumise mahu määratlemine; turu- uuringud ja statistika.
 • Teenused ja tooted: arendus ja kujunduse alused, positsioneerimine turul; toote elutsükkel; tootmis- ja teenindusprotsessi etapid; tarneahel, ressursside planeerimine. 
 • Konkurents: analüüs, sisenemisbarjäärid; otsesed ja kaudsed konkurendid, nende käitumismudelid ja strateegiad.
 • Turundusstrateegiad ja müügikorraldus. Turunduskanalite ja võimaluste valik; turundusmeetmete valik sõltuvalt valdkonnast, sihtrühmast, tootest ja eelarvest.
 • Turunduse planeerimine. 
 • Müügi – ja jaotuskanalid: müügi edendamine ja müügiprotsess; logistika.
 • Ettevõtte juhtimine: käivitamine, juhtimine ja arendamine lähtuvalt ärimudelist. 
 • Juriidilised aspektid äriühingu asutamisel ja toimimisel: tööõigus, lepingute tüübid; töötasu, tööaeg; töötervishoiu ja tööohutusalane korraldus ettevõttes. 
 • Riskianalüüs: SWOT, äritegevusega seonduvad olulisimad riskid ja maandamisvõimalused.
 • Raamatupidamise ja maksunduse alused: raamatupidamise seadus; kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine; bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude prognoos; Eesti maksusüsteem (tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, tööjõukulud) 
 • Finantsplaneerimine: vajadus, ettevõtte elutsükkel ja kasv. Finantsjuhtimise eripärad elutsükli erinevates faasides, Müügiprognoosid; rahavood, isegenereeruvad finantsprognoosid; omahinnakalkulatsioon. 
 • Kohtumine mentoriga.

Koolituse tulemusena osaleja: 

 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte 
 • analüüsib sihtturgu ja määrab kliendi profiili
 • hindab potensiaalsete klientide teenuste ja toodete vajadust 
 • tunneb erinevaid konkurentsivorme 
 • tunneb erinevaid tuurundusmeetmeid- ja kanaleid
 • analüüsib äritegevusega seonduvaid riske
 • tunneb raamatupidamise põhialuseid ning maksunduse alused 
 • koostab finantsanalüüsi
 • koostab äriplaani 

Õpitulemuste hindamise viis: 

Kujundav hindamine, milleks kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid. Küsitluslehed, erinevad tagasiside meetodid, otsene tagasiside koolitajatelt ja grupikaaslastelt, lühikesed testid, kodutööd vastavalt õppekava teemadele, äriplaani etapiviisiline koostamine. 

Hindamiskriteerium: äriplaani esitamine ja kaitsmine. 

Tunnistus ja tõend: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.


Koolitajad

 • Eva Vahtramäe
  Eva Vahtramäe
 • Kaire Valge
  Kaire Valge

  Kaire on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja ta on 6. taseme täiskasvanute koolitaja. Alates 2014 omab ta Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni The International Coach Federation poolt väljastatud ICF Lahenduskeskne coachingu sertifikaat: Professional coach.
  Kaire on tänaseks enam kui 15 aastat tegelenud ettevõtlus konsultatsioonidega ja aidanud eraisikutel, ettevõtetel ja riigiasutustel taodelda oma ideede elluviimiseks toetuseid Euroopa Liidu fondidest, kirjutades äriplaane, koostades projekte ning luus arenguvisoonist lähtuvaid strateegiaid ja tegevuskavasid.
  Koolitajana on Kaire aktiivne olnud üle 10 aasta jagades inspiratsiooni ja teadmiseid äriplaanide koostamise, strateegilise mõtlemise, projektijuhtimise, eesmärkide seadmise, õpioskuste, meeskonnatöö, motivatsiooni ja erinevate enesearengu teemade valdkonnas nii Eestis kui ka välismaal.

 • Marju Koor
  Marju Koor

  Marju on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud aastast 2005 psühholoogi ja koolitajana. Hilisemalt omandanud ka suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni ning DiSC sertifitseeritud nõustaja õigused. Aastast 2014 on Marju 6. taseme täiskasvanute koolitaja.
  Marju peamised koolitusteemad on: suhtlemis- ja motivatsioonitreeningud, inimestevaheliste suhete parandamine erinevates (töö)keskkondades; stressi- ja läbipõlemise ennetamine/toimetulek, vaimse tervise toetamine. Marju on töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilasnõustajana, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas psühholoogia-, suhtlemis- ja stressijuhtimisteemade õppjõuna. Käesolevalt viib läbi koolitusi tervishoiutöötajatele Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuses ning sisekoolitusi haridusasutustes ja teistes avaliku ja erasektori organisatsioonides. “Hindan kõrgelt kogemuspõhist õpet: leiad minu koolitustelt palju juhtumianalüüse, arutelusid ja praktilisi näiteid, mille põhjal saad uus teadmisi ja oskusi praktikas kohe rakendada.”
  “Ära mine rada mööda, vaid mine sealt, kus seda pole ja loo oma rada”

 • Siiri Sänn
  Siiri Sänn

Registreeru sündmusele

Saadaval Kohti: 5
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Karolina Kamenik

Koolitusjuht

Karolina Kamenik
+372 521 5046
koolitused@jako.ee

Koolituse üldkorraldus

Tasumine: koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.

Koolitusest loobumine:

 • palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust aadressil koolitused@jako.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
 • Kui teatate mitteosalemisest 1 – 6 tööpäeva enne koolitust, kuulub tasumisele 50% arvest.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Osalemise tingimused:

 

Tutvu lähemalt õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi alustega.

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Vaata lähemalt koolituskaardi infot SIIT 

See veebisait kasutab küpsiseid ja küsib teie sirvimiskogemuse parandamiseks teie isikuandmeid.

Sisekoolituse Tellimine