Keskendumine ja tähelepanu

25.11.2020 Riia 181a., Tartu

150€ + KM

6 ak.t

* töötajad, kes peavad orienteeruma igapäevases infokülluses
* gümnaasiumis, kutse- v. kõrgkoolis õppijad
* erinevatel täienduskoolitustel osalevad õppijad ja huvilised, kes soovivad parendada oma mälu
* õpetajad, koolitajad ja mentorid, kes soovivad, et nende poolt edastatu paremini meelde jääks

19.11.20 1. osa: “Mälu ja mõtlemine”

07.10.20 3. osa: “Efektiivne ajakasutus”

Igapäevases kiires elutempos võib meie peast päeva jooksul läbi käia kuni 50 000 mõtet. Oled ehk olnud olukorras, kus pead korraga tegelema mitme asjaga ning üha sagedamini tunned, et ei saa sellega hakkama, sest keskendumisvõime ja tähelepanu kipuvad hajuma. 

Miks see nii on ja kuidas “ellu jääda” kui pead hakkama saama multitaskinguga, sellele saad selgema vastuse meie 3-osalise treeningprogrammi 2. osas “Keskendumine ja tähelepanu”.

Lisaväärtusena on koolitusel osalejatel võimalik osta soodushinnaga koolitaja Tauri Tallermaa värskelt ilmunud raamat “Ajulugu”

Eesmärk: praktiseerida erinevaid keskendumis- ja tähelepanuvõimet suurendavaid tehnikaid ning arendada selgemaid eneseväljendus ja positiivse keskkonna loomise oskuseid.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab keskenduda kõige olulisemale tegevusele,
 • väljendad ennast selgemalt ja täpsemalt, et ka teised teaksid tema eesmärke,
 • oskab luua postitiivset emotsiooni nii endale kui teistele,
 • suudab analüüsida oma ajakasutust ja arengut,
 • teadvustab teiste inimeste vajadusi ja oskad nendega arvestada.

Teemad: 

 • mida teha, et keskenduda alati olulistele mõtetele ja tegevustele;
 • kuidas sinu aju töötab ja missugused tegurid tähelepanu soodustavad;
 • millised 7 töövahendit aitavad sul keskendumist parandada ja arendada;
 • kuidas igapäevaselt kontrollida oma ajakasutust ja arvestada kolleegide/pereliikmete vajadustega;
 • kuidas pidada tulemuslikke koosolekuid ja kohtumisi;
 • mismoodi olla alati 100% kohal ja saavutada iga päev natuke paremaid tulemusi kui eile?

Koolitus toimub praktilise seminarina, kus teoreetiline osa vaheldub harjutuste, kogemuste vahetamise ja diskussiooniga. Koolituse raames praktiseeritakse lihtsamaid nippe keskendumis- ja tähelepanuvõime parandamiseks; proovitakse simulatsioonimeetodil lahendada igapäevaolukordi ning leida lahendusi samm-sammult soovitud tulemuseni jõudmisel.

Koolitaja: Tauri Tallermaa 

Hariduselt raamatupidaja, aga töökogemusi nii finants- kui turundusmaailmast. 2001.aastast liitusin Kiirlugemiskool OÜ meeskonnaga ning aasta hiljem, pärast kohtumist 8-kordse mälu maailmameistri Dominic O’Brieniga, omandasin tehnikad ja hakkasin mälutreeninguid tegema. Mälu teemad seonduvad esmalt tähelepanu ja keskendumisvõimega, mistõttu on üha suurem fookus läinud tänases kiires maailmas nende omaduste treenimisele. Lisaks süsteemne mõtlemine ja kordamine, suhtlemine ja müük, läbirääkimised ja enesekehtestamine, õppimine ja õpetamine. 17 aasta jooksul on koolitustel osalejateks olnud nii eraisikud, eraettevõtted kui riigiasutused. 

Scroll to Top