Teemad ja küsimused, millele vastust otsime:
  • Muutustega kaasnevad psühholoogilised põhiprintsiibid ja takistused: tüüpilised mõttemustrid, hoiakud, eelarvamused ja varasemad kogemused.
  • “Gremlinid” meie sees ja nende purustamine. 
  • Takistuste vähendamise võimalused läbi sokraatilise sisekõne e. motivatsiooni suurendavad küsimused iseendale. 
  • Muutuste juhtimise protsess ja sellega kaasnevad emotsioonid ja mõtted e. kuidas vähendada irratsionaalsust ja algatada tegevusi, mis suurendavad motivatsiooni. 
  • Ambivalentsus ja selle ületamine. “Tahan-võin-saan-pean” dilammad enesemotivatsioonis.
  • “Mugavustsoonis” olemise võlud ja valud lühi- ja pikaajalises perspektiivis.
  • Enesemotivatsioon: kuidas leida ja aktiveerida sisemisi ressursse, et säilitada v. suurendada motivatsiooni. Tähelepanu suunamine eneseväärtustatuse toetamisele.