Teemad ja küsimused, millele vastust otsime:

  • Miks on raske töömõtteid kodus “välja lülitada”? Rollist, isiksusest, varasemast “seljakotist” ja käitumisvalikutest ning teistest inimestest tingitud põhjused – mida saab nendega ette võtta?
  •  Olukordade hindamise viisid e. kuidas anda iseendale seletusi, mis töömõtteid kodus vaigistada aitavad.
  • Kui tubli Sa tegelikult olla tahad? Täiuslikkuse võlud ja varjuküljed.
  • Enesekindlus ja – hinnang e. kuidas muuta mõtlemist viisil, mis aitab töömõtted tööle jätta?
  • Sagedasemad mõtlemis- ja loogikavead, mis tulevad meiega töölt koju kaasa. 
  • Küsimused häirivate mõtete vaidlustamiseks. 
  • Lihtsamaid lahendusi töömõtete vähendamiseks (nt. prioriteetide inventuur, erinevad ümberlülitusvõtted, planeeritud “muretsemise aeg” jne.).