Teemad ja küsimused, millele vastust otsime:

  • Kas Sinu vaimne tervis on hoitud e. märgid emotsionaalsel, füsioloogilisel ja suhete ja suhtlemise tasandil, mis näitavad, et stress/läbipõlemine “koputab uksele”.
  • Stressi/läbipõlemise riskifaktorid ja nende ennetamise ning toimetuleku võimalused. Mida saame muuta iseenda käitumises ja mõtlemiseks?
  • Milline on Sinu “seljakott” e. kust saavad alguse mõttemustrid, mis soodustavad stressi/läbipõlemise teket ning kuidas algatada mõttemustri muutusi. 
  • Enesehinnang ja – kindlus kui stressijuhtimise “tööriistad” e. kuidas suurendada/säilitada enesekindlus keerulistes olukordades. 
  • Muutuste algatamine stressi ennetamiseks/toimetulekuks e. väljatulek “mugavustsoonist”: peamised põhimõtted, ajalised piirid ja tagasilanguste ennetamise võimalused.
  • Emotsioonide ja ärevuse juhtimine pingelistes olukordades. Irratsionaalsete mõtete vähendamise võimalused. 
  • Stressijuhtimine käitumuslikul tasandil e. suhted ja suhtlemine erinevates olukordades.
  • Sisemise tasakaalu säilitamine kontrollimatutes olukordades. 
 •