Hooldustöötaja koolitus (koos esmaabi väljaõppega)(104t.)

15.09 - 20.10.21 Tartu (Tiigi 61B). Toimub 1-2x nädalas

28.09 - 29.10.21 Tallinn (Odra 16). Toimub 1-2x nädalas

770 + km

104 tundi (sh. esmaabi väljaõpe 16 tundi)

Eesmärk. Koolituse läbinu järgib oma töös hoolekandesüsteemi toimimise põhimõtteid ja sotsiaalala töötaja eetikakoodeksit; korraldab patsiendi/kliendi seisundist ja vajadustest lähtuvalt hooldustegevusi ning loob talle vaimselt ja füüsiliselt sobiva elukeskkonna.

Koolituse järgselt on õppijatel võimalus taotleda hooldustöötaja 3. kutset. Kutseandmise tingimuste ja dokumentidega saab tutvuda ESTA kodulehel.

  Teemad: 

 • Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuste osutamise põhimõtted
 • Hooldustöötaja kutse-eetika; kutse taotlemise protsess, nõuded ja dokumentatsioon
 • Hoolduse alused. Hooldustoimingud avahoolduses, hooldus- ja tervishoiuasutustes.
 • Haigusõpetus: tervisenäitajate mõõtmine ja terviseseisundi jälgimine; õe abistamine õendustoimingute sooritamisel; hooldus erinevate haiguste korral.
 • Tervisliku toitumise alused; toitumisprobleemid ja hooldaja abistamisvõimalused
 • Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine ja abistamine
 • Seksuaalkäitumise juhendamine ja toetamine.
 • Ergonoomika ja hooldusabivahendid.
 • Ravimiõpetuse alused: mõisted, kasutusjuhised, ravivormid. Patsiendi/kliendi juhendamine ja abistamine ravimi manustamisel.
 • Arengupsühholoogia: füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse arengu etappide ja käitumuslike muutustega arvestamine hoolekandetöös.
 • Suhtlemisoskused: usaldusväärse kontakti loomine; suhtlemist toetavad ja takistavad tegurid; kuulamis- ja motiveerimistehnikad. Enesekehtestamine ja konfliktilahendus. Meeskonnatöö.
 • Surija hooldus ja lähedase juhendamine selles protsessis. Kriisipsühholoogia põhimõtted: etapid ja hooldustöötaja tegevus igas etapis.
 • Anatoomia- füsioloogia. Patoloogia.
 • Kodumajanduse olemus ja üldised põhimõtted. Ressursse säästev tarbimine.
 • Korrastustööde planeerimine ja läbiviimine. Materjaliõpetus.
 • Olmehügieen. Kaasaegsed korrastus- ja koduhooldusvahendid.
 • Eluruumide igapäevane hooldus, suurpuhastus. Olmeparasiidid ja nende hävitamine.
 • Olmetehnika: kasutamine, ohutusnõuded.
 • Riiete, jalanõude ja pesu korrashoid. Tekstiilide hooldamise üldpõhimõtted
 • Eneseanalüüsi koostamine
 
Koolitaja: Irina Soldatova (vene keeles)
Koolitajad: V.Lillemäe, M.Koor, T.Juśinski, Ü.Kivisild, K.Virro jt. (eesti keeles)
 
Scroll to Top