Esmaabi väljaõppe koolitus

Tellimisel

Eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. 

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“. Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Koolitus lõpeb testiga, mille edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus

Koolituse läbinu:

 • hindab kannatanu seisundit ja valib õige esmaabi andmise taktika;
 • kasutab kannatanu seisundist lähtuvalt õigeid esmaabivahendeid ja –võtteid;
 • arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Teemad: 

 • esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
 • õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine;
 • kannatanu seisundi hindamine (sh. kannatanu asendi muutmisega seotud ohud);
 • eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh. infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);
 • esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
 • elustamine (sh. elustamisaparaadi AED kasutamine);
 • esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sh. nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused;
 • esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;
 • meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 • esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;
 • esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Koolitajad: 

 

Svetlana Kalmaznina on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, jätkates õpenduspedagoogika magistriõpinguid Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, õendusteaduse osakonnas. Alates 2005 a. töötab SA TÜK südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonna intensiivraviõena ja alates 2011 a. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõud-assistendina, õpetades intensiivõendust, farmakoloogiat, õendustoiminguid, esmaabi ja kirurgiat. Esmaabiõpetaja (koolitusluba 6101HTM, nr. 77/1027)

 


Inge Rumberg on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli intensiivõenduse eriala ning õpib käesolevalt Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õendus-pedagoogika magistrantuuris. Litsenseeritud esmaabiõpetaja aastast 2008. Hetkel töötab PERH-i, reanimobiiliüksuse / reanimobiili õena; kiirabibrigaadijuhina.

Irina Soldatova

Scroll to Top