Esmaabi täiendõppe koolitus

Eesmärk: koolituse läbinu tunneb ära ohtlikud terviseseisundid ning oskab anda kannatanule vältimatut elupäästvat esmaabi.

8-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“.  Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel. Koolitus lõpeb testiga, mille edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse läbinu:

 • hindab sündmuskohal kannatanu seisundit, abi andmise ohutust ja valib õige esmaabi andmise taktika;
 • hindab kannatanu elutähtsaid funktsioone;
 • tunneb ära ohtlikud seisundid ja rakendab elupäästvaid võtteid;
 • hindab lisaabi vajadust, teab häirekeskusega suhtlemise põhiprintsiipe.

Teemad: 

 • Sündmuskoha ja abi andmise ohutuse hindamine
 • Õnnetusolukorras tegutsemine (sh paanikaga toimetulek). Lisaabi kutsumise vajaduse määratlemine ja abi kutsumine (112)
 • Kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud)
 • Laste elustamise eripärad
 • Esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine;
 • Eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);
 • Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sh elustamisaparaadi AED kasutamine);
 • Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad.
 • Potentsiaalselt eluohtlikud tervislikud seisundid ja nende puhune tegutsemine: krambid, lämbumine, infarkt, insult
 • Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;
 • Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;
 • Esmaabi äkkhaigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;

 

Svetlana Kalmaznina on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, jätkates õpenduspedagoogika magistriõpinguid Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, õendusteaduse osakonnas. Alates 2005 a. töötab SA TÜK südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonna intensiivraviõena ja alates 2011 a. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõud-assistendina, õpetades intensiivõendust, farmakoloogiat, õendustoiminguid, esmaabi ja kirurgiat. Esmaabiõpetaja (koolitusluba 6101HTM, nr. 77/1027)

 

Inge Rumberg on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli intensiivõenduse eriala ning õpib käesolevalt Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õendus-pedagoogika magistrantuuris. Litsenseeritud esmaabiõpetaja aastast 2008. Hetkel töötab PERH-i, reanimobiiliüksuse / reanimobiili õena; kiirabibrigaadijuhina.

Irina Soldatova

Scroll to Top