Eneseanalüüs ja -motiveerimine DiSC mudeli põhjal

26.08.2019 Tartu
17.09.2019 Tallinn

155 + KM (20-lk personaalne käitumisraport, õppematerjalid, kohvipausid)

Grupi suurus 6 – 8 inimest

Lisainfo tel. 525 3135 v. info@jako.ee 

Teadvustades paremini iseenda käitumisviise, mõttemustreid ja emotsioone suudame efektiivsemalt valida suhtlemistehnikaid ja käivitada vajalikke muutusi nii töö- kui igapäevaelus. 

DiSC on lihtne tõenduspõhine mudel inimkäitumise seaduspärasuste selgitamisel, aidates Sul: 

 • paremini analüüsida iseenda käitumist ja selle mõju erinevates olukordades;
 • mõista iseenda reaktsioone teiste inimeste käitumisele;
 • suurendada enesekindlust ja sisemist motivatsiooni selles, mida Sa juba hästi oskad;
 • õppida paremini “inimesi lugema”, mõistes täpsemalt nende motivaatoreid/stressoreid;
 • käivitada vajalikke käitumismuutusi iseendas, et suurendada tööefektiivsust ja parandada inimsuhteid;

Vaata DiSC’i tutvustavat videot

Koolitusel saad enda jaoks selgemad vastused küsimustele: 

 • milline on Sinu loomupärane käitumisviis ja kuidas see sind igapäevaselt mõjutab 
 • millised on Sinu peamised prioriteedid elus, mis käivitavad Sinu sisemise motivatsiooni
 • kuidas oma eesmärkideni kõige paremini jõuda e. luua konkreetsem tegevuskava
 • millised on Sinu peamised stressorid ja kuidas nendega paremini toime tulla
 • miks suhtlemine mõne inimesega sujub paremini, teisega mitte
 • kuidas enda reaktsioone teistele inimestele paremini reguleerida
 • kuidas suhelda e. milliseid tehnikaid kasutada teistsugust käitumisviisi eelistavate inimestega (nt. domineerivate)
 • kuidas saavutada parem mõistmine ja koostöö eri käitumisviise eelistavate inimeste vahel
 • kuidas motivatsioonilanguse korral end uuesti nö. “käivitada”

Enne koolituse algust täidavad osalejad interneti keskonnas EPIC (Electronic Profile Information Centre) eestikeelse DiSC käitumisprofiili. 

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner
Koolitaja: Marju Koor - sertifitseeritud DiSC konsultant, psühholoog, suhtlemis- ja motivatsioonitreener