Eneseanalüüs ja -motiveerimine DiSC mudeli põhjal

Sügis 2020

155 + KM (20-lk personaalne käitumisraport, õppematerjalid, kohvipausid)

Grupi suurus 6 – 8 inimest

Lisainfo tel. 525 3135 v. info@jako.ee 

Teadvustades paremini iseenda käitumisviise, mõttemustreid ja emotsioone suudame efektiivsemalt valida suhtlemistehnikaid ja käivitada vajalikke muutusi nii töö- kui igapäevaelus. 

DiSC on lihtne tõenduspõhine mudel inimkäitumise seaduspärasuste selgitamisel, aidates Sul: 

 • paremini analüüsida iseenda käitumist ja selle mõju erinevates olukordades;
 • mõista iseenda reaktsioone teiste inimeste käitumisele;
 • suurendada enesekindlust ja sisemist motivatsiooni selles, mida Sa juba hästi oskad;
 • õppida paremini “inimesi lugema”, mõistes täpsemalt nende motivaatoreid/stressoreid;
 • käivitada vajalikke käitumismuutusi iseendas, et suurendada tööefektiivsust ja parandada inimsuhteid;

Vaata DiSC’i tutvustavat videot

Koolitusel saad enda jaoks selgemad vastused küsimustele: 

 • milline on Sinu loomupärane käitumisviis ja kuidas see sind igapäevaselt mõjutab 
 • millised on Sinu peamised prioriteedid elus, mis käivitavad Sinu sisemise motivatsiooni
 • kuidas oma eesmärkideni kõige paremini jõuda e. luua konkreetsem tegevuskava
 • millised on Sinu peamised stressorid ja kuidas nendega paremini toime tulla
 • miks suhtlemine mõne inimesega sujub paremini, teisega mitte
 • kuidas enda reaktsioone teistele inimestele paremini reguleerida
 • kuidas suhelda e. milliseid tehnikaid kasutada teistsugust käitumisviisi eelistavate inimestega (nt. domineerivate)
 • kuidas saavutada parem mõistmine ja koostöö eri käitumisviise eelistavate inimeste vahel
 • kuidas motivatsioonilanguse korral end uuesti nö. “käivitada”

Enne koolituse algust täidavad osalejad interneti keskonnas EPIC (Electronic Profile Information Centre) eestikeelse DiSC käitumisprofiili.

Vaata näidisprofiili!

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Koolitaja Marju Koor lõpetas 2002 a. Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ning kaitses 2010 a. magistrikraadi. Viimased 14 a. töötanud psühholoogi ja koolitajana nii kõrharidussüteemis kui erasektoris. 

 • 2014 a. läbis koolitaja- suhtlemistreeneri väljaõppe
 • 2017 a. motivatsioonitreeneri väljaõpe
 • 2018 a. DiSC sertifitseerimine
 • Täiskasvanute koolitaja, tase 6

Peamised koolitusteemad: suhtlemis- ja motivatsioonitreeningud, inimestevaheliste suhete parandamine erinevates keskkondades; stressi- ja läbipõlemise ennetamine/toimetulek. Koolitusprogrammide koostamisel tugineb pikaajalisele nõustamiskogemusele, kombineerides teooriat praktiliste näidete ja juhtimianalüüsidega, kaasates sel moel osalejaid aktiivsemalt õppeprotsessi ning aidates paremini kinnistada uusi teadmisi ja oskusi. 

Scroll to Top