Vägivallaohvrite nõustamine

Maht: 8 ak.t.

Grupi suurus: max 25 in.

Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, praktilised harjutused

Eesmärk: anda ülevaade vaimse, füüsilise ja seksuaalse vägivalla põhjustest, säilitatavatest teguritest ja meditsiinitöötaja  esmatasandi sekkumisvõimalustest. Samuti tutvustada lihtsamaid nõustamistehnikaid ja eripärasid sõltuvalt vägivallaperioodi kestvusest. Täiendavalt õpitakse toime tulema iseenda emotsioonide, tunnete, mõtete ja hoiakutega esmatasandil lahendamatu olukordade puhul

 • vägivalla psühholoogilised, ühiskondlikud ja perekondlikud tagamaad – nende mõistmine ja arvestamisvõimalused esmatasandi abistamisprotsessis;
 • vägivalla liigid – vaimne, füüsiline, seksuaalne – igaühe eripärad ja ohvri toetamine ja sobiva sekkumistehnika valik lähtuvalt sellest;
 • levinumad ohvrite mõtte ja käitumismustrid ning nendega tegelemine, et käivitada esmaseid muutusi vägivaldsest olukorrast lahkumiseks; ohvrite motiveerimine ja praktilised abistamisjuhised;
 • kontakti loomine vägivalla ohvriga ja meditsiinitöötaja enesekontroll hoiakute, emotsioonide, kehakeele ja käitumise tasandil;
 • vägivallaohvrite profiilid (naised, mehed, lapsed) ja meditsiinitöötajate suhtlemis – ning nõustamistehnikad;
 • sagedasemad emotsioonid (süütunne, lootuse, abitus, alaväärsus, madal enesehinnang jne.) ja nendega toimetulek esmatasandil; loovmeetodid töös täiskasvanute ja lastega;
 • vägivallaohvrite abistamise jätkusuutlikus: praktilised soovitused, mida meditsiinitöötaja saab rakendada;
 • meditsiinitöötaja eneseabi olukordades, mis tekitavad sisemisi dilemmasid ja õpitud abitust.

Koolitusel osaleja:

 • teab vägivalla psühholoogilisi, ühiskondlikke ja perekondlikke põhjuseid ning oskab valida esmatasandi sekkumisvõimalusi;
 • teab vägivalla liikide sümptomeid ja eripärasid, millega suhtlemisel ja nõustamisel arvestada;
 • oskab luua kontakti vägivalla ohvriga; on teadlik iseenda käitumisest ning oskab valida nõustamiseks sobivad tehnikad lähtuvalt ohvri profiilist;
 • teadvustab, kuidas aidata ohvril toime tulla vastuoluliste ja negatiivsete emotsioonidega; oskab kasutada loovmeetodeid lastega suhtlemisel;
 • teab kuhu suunata ja millist abi pakkuda edaspidiseks vägivalla ohvrile
 • oskab toime tulla iseenda emotsioonidega ning vaidlustada häirivaid mõtteid.

Küsi koolituse hinda