Patsiendi ja tema lähedaste motiveerimine

Maht: 8 ak.t.

Grupi suurus: max 25 in.

Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid.

Eesmärk: anda ülevaade motiveerimise põhimõtetest, võimalustest ja tehnikatest. Praktiseerida suhtlemistehnikaid, mis aitavad vestluspartneril paremini jõuda sisemiste motivatsiooniallikateni ning algatada oma elus vajalikke (tervisekäitumuslikke) muutusi.

 • Motivatsioonilanguse v. puudumise põhjused: kriisireaktsioonid, erinevad tervislikud seisundid, keskkonnategurid ja isiksus.
 • Motiveerimise olemus: eeldused, võimalused ja tagajärjed. Vastupanus oleva patsiendi ja/või tema lähedase motiveerimine (sh. muutmist vajava käitumise teadvustamine)
 • Motivatsiooniloomise eeldused ja suhtlemisstiilid (juhendav, käskiv, kaasaminev).
 • Käitumismuutuse algatamine: soovide, vajaduste ja ressursside kaardistamine. Inimkäitumise muutumise protsess: etapid ja suhtlemistehnikate kasutamine igas etapis.
 • Patsiendi, tema lähedaste v. kolleegide vastuoluliste emotsioonide juhtimine ja eesmärkide püstitamine motivatsiooni algatamiseks: praktilised võtted.
 • Kontakti loomise olulisus ja võimalused motiveerimisel; suhtlemistõkked ja nende pärssiv mõju sisemise motivatsiooni algatamisel.
 • Aktiivse kuulamise tehnikate kasutamine motivatsiooni suurendamisel ja praktiline rakendamine osalejate juhtumite baasil.
 • Efektiivseimad küsitlemistehnikad vastupanuga toimetulekuks ning muutumisprotsessi läbiviimiseks.
 • Patsiendi motivatsiooni säilitamine ja toimetulek võimalike tagasilangustega.

Koolitusel osaleja:

 • teab motivatsioonilanguse põhjuseid ning motiveerimise põhimõtteid
 • mõistab inimese muutumisprotsessi tsüklit ning analüüsib õe sekkumisvõimalusi igas tsükli etapis.
 • teadvustab iseenda kontakti loomise tugevusi, et neid edaspidi efektiivsemalt rakendada.
 • oskab kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid motivatsiooni suurendamiseks
 • teab peamisi motiveerimise küsitlemistehnikaid ning oskab neid muutmisprotsessis rakendada

Küsi koolituse hinda