Meditsiinitöötaja eneseabi ja -motivatsioon (8 akadeemilist tundi)

Eesmärk: anda osalejatele ülevaade pingete sügavamatest tekkepõhjustest ja pakkuda osalejatele praktilisi võtteid emotsionaalsete ja füüsiliste stressoritega toimetulekuks.

 • esmased märgid emotsionaalsel ja käitumuslikul tasandil, mis viitavad ülekoormusele ja võimalikule stressile;
 • kuidas füüsiline keha annab märku, et midagi on valesti e. kuidas lugeda erinevaid signaale;
 • millised on meie alateadlikud hirmud, lahendamata probleemid ja mõttemustrid, mis otseselt või kaudselt mõjutavad igapäevast toimetulekut;
 • isikliku ja tööelu tasakaal: vastastikune mõju ja toimetulekuvõimalused kasutades erinevaid psühhoteraapia võtteid;
 • emotsioonid ja mõtted: kuidas tekivad ja süvenevad negatiivsed emotsioonid (nt. viha, süütunne, abitus, hirm, alaväärsus jne.) ning kuidas neid mõtete ja käitumise tasandil mõjutada ja muuta;
 • enesehinnang ja –kindlus keerulistes olukordades: kuidas säilitada enesehinnang konfliktsetes olukordades nii patsientide kui kolleegidega; milliste võtete abil suurendada enesekindlust.
 • enesemotiveerimine: kuidas leida ja aktiveerida sisemisi ressursse, et säilitada või suurendada töömotivatsiooni. Uute eesmärkide leidmine.
 • alternatiivsed tehnikad pingetega toimetulekuks.

Koolitusel osaleja:

 • teadvustab iseenda pingete otsesed ja kaudsed allikad ning oskab tõlgendada füüsilisi märke, mille korral reageerida;
 • oskab kaardistada mõttemustrid, mis takistavad emotsionaalsete pingetega toimetulekut ning käivitada positiivsemat mõttemaailma;
 • teab sagedasemate negatiivsete emotsioonide sügavamaid põhjusi ning planeerib tegevusi nendega toimetulekuks;
 • teab enesehinnangu säilitamise ja suurendamise võtteid toimetulekuks keerulistes olukordades;
 • teab enesemotiveerimise põhimõtteid ning oskab vajadusel leida sisemisi ressursse motivatsiooni säilitamiseks või suurendamiseks;
 • teab alternatiivseid tehnikaid pingetega toimetulekuks ning oskab vähemalt 2 ka praktikas rakendada.

Küsi koolituse hinda