Suhtlemine probleemse lapsega

Igapäevases nõustamistöös puutume järjest sagedamini kokku olukordadega, kus nii lapsevanemad, vanavanemad, õpetajad jt. spetsialistid tunnevad, et lastega suhtlemine on üha suurem väljakutse. Tavapärasest rohkem kuuleme nõustamisel väljendeid “erivajadusega laps”, “probleemne laps”, “agressiivne laps”, mistõttu otsustasime koguda kokku kõik oma praktilise töö head kogemused ning pakkuda koolitust kõigile huvilistele, kes tunnevad vahel, et lastega suhtlemisel on nö. “mõistus otsas” ja tundub, et justnagu miski enam ei toimikski. Tegelikkuses on lahendused igale olukorrale olemas!

Sihtgrupp: lapsevanemad, vanavanemad, lasteaia- ja kooliõpetajad, tugiisikud, sotsiaaltöötajad jt. lastega kokku puutuvad spetsialistid.

Koolitusel arutatakse läbi järgmised teemad:

 • miks lapsed mõnikord käituvad meie jaoks “problemaatiliselt”? Millal on tegemist arenguliste eripärade ja millal sekkumist vajavate olukordadega?
 • laste kriisid, mis avalduvad emotsionaalsel ja käitumuslikul tasandil. Kiindumussuhted ja nende mõju käitumisele (personaalsete kiindumussuhete määratlemine)
 • lapse isiksus ja temperament ning sellest lähtuvad suhtlemistehnikad (nt. suhtlemine kinniste lastega); madal enesehinnang ja selle tõstmine, õpitud abitus ja selle vähendamine, emotsionaalne tasakaalutus jne.
 • lapse käitumise hindamine ja probleemide kaardistamine. Eri vanuses lastega kontakti saamine: eeldused, hoiakud, aeg ja koht.
 • eesmärkide seadmine lapse häiriva käitumise muutmiseks. Takistavad ja soodustavad tegurid suhtlemisel.
 • kuulamise võlujõud ja nipid selle paremaks rakendamiseks lähtuvalt lapse vanusest.
 • lapse kaasamine käitumismuutuste protsessi; toimetulek erinevate kaitsekäitumistega, nende vähendamine. Efektiivsed küsitlemistehnikad lase koostööle kutsumiseks ja sisemise motivatsiooni käivitamiseks.
 • enesekehtestamine korduva mitteaktsepteeritava käitumise korral: mis toimib, mis mitte?
 • konfliktid peres: põhjused, lühi- ja pikaajalised tagajärjed. Vajadus, väärtus ja isiksustevahelised konfliktid – kuidas nendega paremini toime tulla.
 • lapse motiveerimise põhimõtted MI (motiveeriva intervjueerimise) meetodil.
 • lihtsamad psühholoogilised meetodid lapse rahustamiseks, enesetõhususe suurendamiseks, ebaratsionaalsete mõtete ja hirmude vähendamiseks. Kunstiteraapia võimalused täiskasvanutele ja lastele.

Koolitusel osaleja:

 • teadvustab lapse probleemse käitumise põhjuseid ning enda rolli ja vastutust nende lahendamisel.
 • oskab valida õigeid tehnikaid lapsega kontakti saavutamisel
 • mõistab käitumismuutusi takistavaid tegureid ning oskab neid oma igapäevatöös teadlikumalt vältida
 • oskab kasutada probleemset käitumist vähendavaid suhtlemistehnikaid ning küsida küsimusi, mis suurendaksid koostöövõimalusi nii lapse kui tema vanematega.
 • teab psühholoogilisi tehnikaid enesehinnangu toetamiseks ja emotsionaalse tasakaalu suurendamiseks.

Koolitus toimub väikeses grupis, et oleks tagatud individuaalne läheneamine iga osaleja ootustele ja vajadustele. Aruteludes keskendutakse eelkõige teadlikkuse suurendamisele, et seeläbi praktiliselt ja turvalises keskkonnas psühholoogi juhendamisel õppida uusi suhtlemistehnikaid. Lisaks saavad osalejad vajadusel personaalset lühinõustamist küsimustes, millest grupis rääkida ei soovita.

Toimumisajad: 3 x á 6 ak.t (18 ak.t), et lisaks aruteludele saaksime ka harjutada uusi oskusi.

 Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner