Äriplaani koostamine (personaalse mentorlusega). Ettevõtlusega alustamine

29.-30.01.,05., 12., 18., 26.-27.02., 03.03.2020

27. - 28.01., 03. - 04.02., 10. - 11.02., 17.02.2020

Riia 181a., Tartu

Pirni 4, Viljandi

950 + KM

950€ + km

Koolitaja: Ingrid Laht

Koolitaja: Ege Jaanso

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Juba töötavad isikud saavad taotleda Töötukassast koolitustoetust erialaoskuste omandamiseks ja/v. täiendamiseks. Loe lähemalt…

Eesmärk: koolituse läbinu teab ettevõtluse olemust; oskab analüüsida ja planeerida tegevusi väikeettevõtte rajamiseks ning koostab äriplaani.

Teemad:

 • Koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus
 • Sissejuhatus ettevõtlusesse: mis see on ja mis see tähendab
 • Tänane majandus, ettevõtte juhtimine ja strateegiline planeerimine
 • Ettevõtte omanikud, juhid ning nende rollid
 • Ettevõtlusega alustamine; ettevõtlusvormid (erinevused)
 • Ettevõtluse rajamise etapid
 • Ebaõnnestumise põhjused
 • Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik
 • Äriidee leidmine, edasiarendamine ja hindamine
 • Äriidee analüüs, turu-uuring
 • Põhilised konkurentsistrateegiad.
 • Äriplaani olemus ning struktuur
 • Enamlevinud vead äriplaanides
 • Äriplaani koostamise alused: põhimõtted ja struktuur (EAS, TTK juhendite näitel)
 • Finantsarvestuse alused
 • Kuluarvestus, tasuvuspunkti leidmine, näidisülesannete lahendamine

 

 • Raamatupidamise algteadmised
 • Maksunduse alused: tööjõu maksud, ettevõtte tulumaks, käibemaks, TSD, KMD jne
 • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, seosed aruannete vahel
 • Finantsplaneerimine (müügitulud, investeeringute planeerimine)
 • Olulisemad finantsnäitajad ja suhtarvud
 • Finantsanalüüs (näidisülesande lahendamine)
 • Toode ja teenus. Unikaalne müügiargument.
 • SWOT-analüüs
 • Toote ja teenuse arendus, hinnakujundus
 • Konkurentide analüüs
 • Müük ja turundus
 • Olulisi lepinguid ettevõtluse alustamisel (töövõtuleping, käsundusleping, tööleping, telefonileping jms)
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes
 • Äriplaanide esitlused. Individuaalne konsultatsioon

Õppijat nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja edasiarendamise osas :

 • Äriplaani kokkuvõte
 • Loodava ettevõtte üldandmed
 • Äriidee, visioon, missioon ja eesmärgid
 • Ärikeskkond
 • SWOT analüüs
 • Toode/teenus, põhiprotsessid, omahinna arvestus
 • Turg ja kliendid
 • Konkurents
 • Turundustegevus
 • Personal ja juhtimine
 • Riskianalüüs

Koolituse lõpuks on õppijal valminud äriplaan, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana. Lisaks saab osaleja kasutada ettevõtte loomisel mentori 2h personaalselt konsultatsiooni .

Koolitaja Ingrid Laht lõpetas 2007. aastal Tartu Maaülikooli majandusarvestuses ja finantsjuhtimise magistriõppe. Koolitaja on pikaajaliselt töötanud:

 • tegev- ja personalijuhi ning pearaamatupidajana erinevates ettevõtetes (toitlustus, jaemüük, transport ja tootmine); kohtusüsteemis (tõlk, sekretär, konsultant);
 • Maksu- ja Tolliametis vanemrevidendina ja 7 a. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (EAS) ettevõtluskonsultandina, kus tema tööülesanded olid: alustavate ettevõtjate nõustamine, starditaotluste menetlemine, äriplaanide majandusliku ja finantsanalüüsi koostamine; Tehnoloogia Arenduskeskuste koordinaator. 

Perioodil 2014 -2019  läbi viinud äriplaani koolitusi koolitusfirmas ja Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnas, erinevates erakoolitus firmades ning  samuti osalenud mentorina mentorklubis. Konsulteerib väike- ja alustavaid ettevõtjaid.

 • Atesteeritud raamatupidaja – al. 2005 a.
 • Atesteeritud ettevõtluskonsultant – al. 2010 a.
 • Täiskasvanute koolitaja, tase 6 – al. 2014 a.

Koolitaja Ege Jaanso