1.moodul. Töökorraldusprotsess ehitusprojektide juhtimisel

Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

26.-27.02.20 Tartu (Riia 181a.)

Riia 181a. Tartu

770 + KM

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Juba töötavad isikud saavad taotleda Töötukassast koolitustoetust erialaoskuste omandamiseks ja/v. täiendamiseks. Loe lähemalt…

 • Koolituse 1. mooduli (2 päeva) läbimine annab “Ehitusinseneri kutse” taotlemiseks ja taastõendamiseks 11 TP. 
 • Koolituse 1. 2. ja 3. mooduli (6 päeva) = 32 TP
 • Koolituse 1. 2. ja 3. mooduli (6 päeva) läbimine koos sooritatud projektijuhi kutseeksamiga = 45 TP

Sihtgrupp: ehituse projekti- ja objektijuhid; ehitusfirmade juhid

Eesmärk. Koolituse läbinud õppija analüüsib efektiivse töökorralduse põhimõtteid ning planeerib tegevusi tööefektiivsuse suurendamiseks indiviidi ja meeskonna tasandil.

Teemad: 

 • Üldosa: projektijuhtimise tänased trendid; projekti edukus; mis teeb projekti edukuse saavutamise keeruliseks.

Projekti ettevalmistus: 

 • projekti huvipooled kellega projekti realiseerimisel tuleb arvestada;
 • projekti- objektijuhi ootused meeskonnale sh alltöövõtjale, juhtidele, ja meekonna sh alltöövõtja ja juhtide ootused projektijuhile;
 • kuidas kindlustada, et töö teostajal oleks selge ja täpne tööülesanne;
 • mis hetkel algab projekt, mille kohta koostame plaani;
 • millised on vajalikud sõlmitavad kokkulepped;

Planeerimine: 

 • töökorraldusliku planeerimise kokkulepped;
 • planeeritavate tööde määratlus;
 • töö tulemuse formuleerimine;
 • töökorraldusliku plaani koostamine;
 • määramatuse arvestamine planeerimisel;
 • kuidas hinnata normeerimata töö kestvust – näiteks projekteerimine;
 • miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud;
 • mida peab projektijuht tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades ehituse töökorraldust?
 • projekti mahu ja kestuse seosed – KRIITILINE TEE.
 • ajavaru loomine
 • projektiplaani vastuvõtmine ja otsus tegevuse alustamiseks

Projekti teostamine: 

 • tegevused projekti realiseerimisel
 • igapäevane tegevuse koordineerimine
 • projekti kasumlikkuse juhtimine
 • koostöö ehituse järelevalvega
 • kuidas kindlustada õigeaegse info olemasolu
 • riskide hindamine
 • probleemide lahendamine

Projekti lõpetamine

 • projekti lõpetamisega seotud tegevused
 • projekti analüüs – mida õppisime

Koolitaja Tiit Valm on praktik, kes pea 30 a. on erinevate väike- ja suurettevõtete nõukogudes ja juhatuses (nt. AS Ariko, AS Frens, AS Baltic Computer Systems) omandanud väärtuslikke kogemusi protsesside ja inimeste juhtimisel. Pikaaegse koolitaja ja konsultandina pakub ta osalejatele läbi personaalse lähenemise efektiivsemaid lahendusi projektide tulemuslikumaks juhtimiseks. Tema lemmikteemadeks on nii projektijuhtimine kui ka töökorraldus erinevates juhtimiskeskkondades sh. maatriks-organisatsioonid ja strateegiline juhtimine. 

Scroll to Top